02
Cs, ápr.

Kormányablak

Osztályvezető: Darukáné Huszti Andrea
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
Telefonszámok:
  • 06 47 795 240 - információs pult
  • 06 47 795 245 - kormányablak ügykörei (pl.: egyszeri nyugdíjsegély, TAJ kártya pótlása)
  • 06 47 795 247 - okmányügy (személyi, lakcímigazolvány, útlevél, ügyfélkapu, parkolási igazolvány)
  • 06 47 795 248 - egyéni vállalkozók, vezetői engedély
  • 06 47 795 249 - gépjármű ügyintézés, vezetői engedély, parkolási igazolvány
Fax: 06 47 795 090
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 07.00 – 17.00
Kedd: 08.00 – 14.00
Szerda: 08.00 – 17.00
Csütörtök: 08.00 – 18.00
Péntek: 08.00 – 14.00


A kormányablak

  • széles körű tájékoztatást nyújt arról, hogy ügyét mikor, hogyan és melyik hatóságnál intézheti,
  • felvilágosítást ad arról, hogy az adott ügyben milyen kérelmet, formanyomtatványt szükséges előterjeszteni,
  • segít a szükséges formanyomtatványok kitöltésében, a csatolandó dokumentumok ellenőrzésében.

A kormányablakban intézhető ügykörök:

1. Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem
2. Személyazonosító igazolvány eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, megrongálódásának, illetve megtalálásának bejelentése
3. Lakóhely címének, megváltoztatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)
4. Tartózkodási hely címének, megváltoztatásának, megszüntetésének, megújításának a bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)
5. A törvényes képviselő arra irányuló kérelme, hogy a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány tartalmazza a 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén a kiskorú törvényes képviselőinek nevét és a kiállítás időpontja szerinti telefonszámát
6. Értesítési cím bejelentése
7. Címjogosult és postafiók bérlőjének előzetes nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a cím
(címhely vagy postafiók) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani
8. Lakcímbejelentésről, értesítési cím bejelentéséről értesítés kérése
9. Szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba vétele
10. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló nyilatkozat megtétele, visszavonása
11. Egyéni vállalkozói igazolvány leadása (szünetelés, adatváltozás, megszűnés miatt)
12. Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem, költözéssel nem járó lakcímváltozás (házszám, épület, lépcsőház, ajtó, emelet) esetén
13. Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem
14. Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével
15. Törzskönyv elvesztésének bejelentése (pótlásra irányuló kérelem nélkül)
16. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat megtétele
17. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat visszavonása
18. Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
19. Közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
20. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti kérelem
21. Jármű forgalomból történő átmeneti időszakra történő kivonása iránti kérelem
22. Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem
23. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának a lejárati idő előtt megelőzően való megszüntetése iránti kérelem
24. Származásellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem
25. Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról
26. Üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése
27. Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt)
28. Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék bejegyzése, törlése iránti kérelem
29. Parkolási igazolvány kiadására irányuló kérelem
30. Parkolási igazolvány cseréjére irányuló kérelem
31. Parkolási igazolvány pótlására irányuló kérelem
32. Közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
33. Nemzetközi vezetői engedély kiállítása iránti kérelem
34. Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és eredményét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása a nyilvántartásból (ha az korábban nem került kézbesítésre)
35. Hatósági bizonyítvány másolat kiállítása az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból
36. Útlevél tároló elem adattartalmának ellenőrzésére irányuló kérelem
37. Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem
38. Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem
39. az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleme adattartalmának ellenőrzése
40. a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Szig. R.) szerinti állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód, az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozása és cseréje, a visszavonási jelszó cseréje, valamint a blokkolódott PUK kód feloldása
41. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29/C. § (3) bekezdése szerinti e-aláírási funkcióhoz és időbélyegzés szolgáltatáshoz tartozó szolgáltatási szerződés megkötésével, új tanúsítvány igényléssel és tanúsítvány visszavonással kapcsolatos, a Szig. R.-ben előírt feladatok
42. Papír alapú hiteles földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem
43. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér önrendelkezési nyilatkozattal kapcsolatos bejelentés
44. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér önrendelkezési nyilatkozattal kapcsolatos bejegyzésekről való tájékoztatás kérése
1. Egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása iránti kérelem
2. Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje iránti kérelem
3. Egyéni vállalkozói igazolvány pótlása iránti kérelem
4. -
5. Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése és nyilvántartásba vétele
6. -
7. Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése és nyilvántartásba vétele
8. -
9. Egyéni vállalkozói tevékenység özvegy vagy örökös által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele
10. Egyéni vállalkozói tevékenység törvényes képviselő által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele
11. Állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem
12. Állandó személyazonosító igazolvány cseréje, pótlása iránti kérelem
13. Letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személy nyilvántartásba vétele, valamint okmányok kiállítása az idegenrendészeti és menekültügyi hatóságnál indult kérelem alapján
14. Lakcím érvénytelenségének megállapítása iránti kérelem
15. Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával történő elhagyás bejelentése
16. Külföldről hazatérő magyar állampolgár bejelentése a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges személyi- és lakcímadatokra vonatkozóan
17. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás iránti kérelem
18. Magyar igazolvány kiállítása iránti kérelem
19. Magyar hozzátartozói igazolvány kiállítása iránti kérelem
20. Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem (első vezetői engedély)
21. Vezetői engedély cseréje iránti kérelem
22. Vezetői engedély pótlása iránti kérelem
23. EGT-államban kiállított vezetői engedély cseréje iránti kérelem
24. Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem
25. Törzskönyv pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével együtt
26. Új jármű első forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla kiadásával)
27. Használt jármű forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla kiadásával)
28. Rendszámtábla elvesztésének, ellopásának bejelentése és rendszámtábla pótlására irányuló kérelem
29. Rendszámtábla megrongálódása esetén, annak utángyártása iránti kérelem
30. Jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése iránti kérelem (ideiglenes forgalmi engedély, ideiglenes rendszámtábla és szükség esetén indítási napló kiadása - a rendszám jellegétől függően)
31. Gépjármű átírása iránti kérelem (a járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele, törzskönyv és forgalmi engedély kiadásával)
32. Regisztrációs matrica pótlására irányuló kérelem
33. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem
34. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli
35. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban
36. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem
37. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban
38. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban
39. Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem
40. Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban
41. Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem
42. Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban
43. -
1. Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem
2. Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti kérelem
3. Rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem
4. Rendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
5. Rendezvénytartási engedély jogosultjának bejelentése a tevékenység megszüntetéséről
6. Építési engedély iránti kérelem
7. Bontási engedély iránti kérelem
8. Fennmaradási engedély iránti kérelem
9. Összevont engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelem
10. Építésügyi hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
11. Országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelem
12. Bontás tudomásulvétele iránti kérelem
13. Építésfelügyeleti hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
14. Építésügyi hatósági eljárásokban jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelem
15. Használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem
16. Használatbavételi engedély iránti kérelem
17. Engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem
18. Összevont telepítési eljárás lefolytatására irányuló kérelem
19. Veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvétele iránti kérelem
20. Építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelem
21. Műemlékre kiterjedő, az államot megillető elővásárlási jognyilatkozat iránti kérelem
22. Az építőipari vállalkozói kivitelezői tevékenység bejelentése
23. Előzetes építésügyi szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem
24. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 92. §-a szerinti panasz
25. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 26. §-a szerinti panasz
26. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény
22. § (4) bekezdés b) pontja szerinti panasz
27. Útlevél nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
28. Kiskorú útlevél kiállításához a törvényes képviselő hozzájárulásának visszavonása iránti kérelem
29. Útlevél eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, találásának bejelentése
30. Anyasági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
31. Gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
32. Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
33. Európai Egészségbiztosítási Kártya, illetve Kártyahelyettesítő nyomtatvány iránti kérelem
34. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem, ha a kérelmező hozzátartozói nyugdíjban részesül
35. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy részére
36. -
37. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem özvegy részére
38. Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem
39. Nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentés
40. Nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál nyilvántartott adatokba történő betekintés iránti kérelem
41. -
42. -
43. Otthonteremtési támogatás iránti kérelem
44. Lakáscélú állami támogatásokat igénylők hitelintézeti elutasítása miatt a támogatásra való jogosultság feltételeinek a megállapítása iránti kérelem
45. Lakáscélú állami támogatás visszafizetési kötelezettségének felfüggesztése iránti kérelem
46. Igazolás kiadása iránti kérelem arról, hogy az ügyfél nem kedvezményezettje másik lakástakarék-pénztári szerződésnek
47. Lakástakarék-pénztári megtakarítás esetén az állami támogatás visszafizetésére kötelezettek
(kivéve önkormányzatok, egyházi és nem állami fenntartók) fizetési könnyítés iránti kérelme
48. Megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem
49. Megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításához kapcsolódó bejelentés
50. -
51. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem
52. Fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
53. Fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát érintő lényeges tények, körülmények megváltozásának bejelentése
54. Utazási költségtérítés iránti kérelem egészségbiztosítási ellátás igénybevétele kapcsán
55. Aktív korúak ellátása iránti kérelem
56. -
57. Az Egészségbiztosítási Alap terhére méltányosságból adható egyszeri segély iránti kérelem
58. Táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj megállapítása iránti méltányossági kérelem
59. Nevelési ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem (családi pótlék)
60. Iskoláztatási támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem (családi pótlék)
61. Gyermektáboroztatás helyének és időpontjának, valamint a táborozásban résztvevők személyének bejelentése
62. Vándortábor útvonalának több népegészségügyi szolgálat területi illetékességét érintő bejelentése
63. A családi pótlék (nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás) folyósításának lemondásáról tett nyilatkozat és annak visszavonása
64. Gyermek családi és utónevének megállapítása iránti kérelem
65. Családi jogállás megállapítása iránti perindításhoz történő hozzájárulás megadása és eseti gondnok kirendelése iránti kérelem
66. Gyermektartásdíj megelőlegezése iránti kérelem
67. Kérelem a tizenhatodik életévet betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezésére
68. Olyan személynek a bejelentése, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogos érdeke fűződik
69. Szomszédos államokban élő magyar diákok diákkedvezményekre való jogosultságának megállapítása, meghosszabbítása iránti kérelem
70. Szomszédos államokban élő magyar pedagógusok és oktatók pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultságának megállapítása, meghosszabbítása iránti kérelem
71. Állampolgársági honosítási kérelem
72. Állampolgársági visszahonosítási kérelem
73. Állampolgárság megszerzése iránti nyilatkozat
74. Állampolgárságról való lemondó nyilatkozat
75. Állampolgárság visszaállítására irányuló kérelem
76. Állampolgársági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
77. Állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére biztosított helyszín megváltoztatása iránti kérelem
78. Hatósági közvetítői nyilvántartásba vétel iránti kérelem
79. Hatósági közvetítői nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem
80. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti panasz, kivéve az állami adó- és vámhatóság elleni panaszokat
81. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti közérdekű bejelentés, kivéve az állami adó- és vámhatósághoz intézett közérdekű bejelentéseket
82. Családi gazdaság nyilvántartásba vétele, nyilvántartásból való törlése iránti kérelem, nyilvántartásba vételének alapjául szolgáló szerződésben rögzített adatokban történt változás bejelentése és igazolása
83. Állatmenhely létesítésére irányuló bejelentés
84. Állatpanzió létesítésére irányuló bejelentés
85. Természetes fürdőhely kijelölése iránti kérelem
86. Bejelentés parlagfű-fertőzött ingatlanról
87. Közterületen lévő fásszárú növény kivágásának engedélyezése iránti kérelem
88. Üzlet működési engedélyének kiadása iránti kérelem
89. Vásár 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem
90. Vásár üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem
91. Piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem
92. Piac üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem
93. Bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés
94. Helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándék bejelentése
95. Helyi termelői piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem
96. Szálloda szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés
97. Szálloda szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése
98. Szálloda szálláshely megszüntetésének bejelentése
99. Panzió szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés
100. Panzió szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése
101. Panzió szálláshely megszüntetésének bejelentése
102. Kemping szálláshely üzemeltetésére irányuló bejelentés
103. Kemping szálláshely üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése
104. Kemping szálláshely megszüntetésének bejelentése
105. Üdülőház szálláshely üzemeltetésére irányuló bejelentés
106. Üdülőház szálláshely üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése
107. Üdülőház szálláshely megszüntetésének bejelentése
108. Közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés
109. Közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése
110. Közösségi szálláshely megszüntetésének bejelentése
111. Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés
112. Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése
113. Egyéb szálláshely megszüntetésének bejelentése
114. Állatvásár tartásának engedélyezése iránti kérelem
115. Állatpiac tartásának engedélyezése iránti kérelem
116. Állatkiállítás tartásának engedélyezése iránti kérelem
117. Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység folytatására irányuló bejelentés
118. Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenységre való jogosultság visszavonására és a nyilvántartásból való törlés iránti kérelem
119. Illékony szerves vegyületet tartalmazó egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek gyártására és forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmek befogadása
120. Veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenységben bekövetkezett változás bejelentése
121. Veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység bejelentése
122. Egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése
123. Üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés
124. Üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatására irányuló bejelentés
125. Adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelem
126. Reklámokra vonatkozó fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések
127. Polgári felhasználású ipari robbanóanyagok behozatali, kiviteli és reexport engedélye iránti kérelem
128. Biztonsági papírok kiviteli, behozatali, reexport engedélykérelme
129. Egyes tűzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai eszközökre behozatali, kiviteli és
reexport engedélykérelem
130. Gyorsforgalmi út céljára történő ingatlan rendelkezésre tartása miatti kártalanításra vonatkozó kérelem
131. Járművezetők előéleti pontrendszerével kapcsolatos tájékoztatás iránti kérelem
132. Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
133. Származásellenőrzés nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
134. Közúti közlekedési okmánytárból adatszolgáltatás iránti kérelem
135. Jármű egyedi azonosító jellel (alvázszámmal) történő utólagos ellátásának engedélyezésére irányuló kérelem
136. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem az egyéni vállalkozók nyilvántartásából
137. Időskorúak járadéka megállapítása iránti kérelem
138. Alanyi ápolási díj megállapítása iránti kérelem
139. Alanyi és normatív közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem
140. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazoló hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem
141. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelem
142. Útdíjfizetési kompenzáció iránti kérelem
143. Látogatási célú beutazás és tartózkodás esetén a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 13. § (1) bekezdés d)-g) pontjában foglalt feltételek fennállásának igazolását célzó meghívólevél hatósági záradékolása iránti kérelem
144. Harmadik országbeli állampolgár magyarországi szálláshelyének bejelentése
145. Az Európai Gazdasági Térség állampolgár és a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag úti okmánya, személyazonosító igazolványa, illetve tartózkodási jogát igazoló okmánya eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének bejelentése
146. A harmadik országbeli állampolgár úti okmánya, valamint tartózkodásra jogosító engedélye elvesztésének, eltulajdonításának vagy megsemmisülésének bejelentése
147. Kozmetikai termék gyártási tevékenységének bejelentése
148. Előzetes hozzájárulás és előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem családi napközi, alternatív napközbeni ellátás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésével, a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosításával kapcsolatban
149. Sírnyitás engedélyezésére irányuló kérelem
150. Fertőzésben elhunyt személy sírhelyére rátemetés engedélyezésére irányuló kérelem
151. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által engedélyezett légi úton történő szúnyog- és szúnyoglárva irtás esetén a kezelés tényleges időpontjának és helyének bejelentése
152. Gyógyszerészi gondozási tevékenység bejelentése
153. Földi járműről végzett szúnyogirtás bejelentése
154. Letelepedés keretében végzett tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatásának bejelentése
155. Tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásból való törlés iránti kérelem
156. Utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenység kapcsán vezetett hatósági nyilvántartásban szereplő adatok megváltozásának bejelentése
157. Csecsemőgondozási díj iránti kérelem
158. Gyermekgondozási díj iránti kérelem
159. Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása iránti kérelem
160. Külszolgálatos kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő részére kiállítható Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása iránti kérelem
161. Biztosítási kötelezettség elbírálása iránti kérelem (E101, E102, E103)
162. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról elnevezésű nyomtatvány/jogosultság igazolás fennálló és zárult időszakra (E 104, E 106, E 109, E 121) kiállítása iránti kérelem (E 107. E001/S009, S016, S017, S018, S019, S044, S045, S071)
163. Igazolás iránti kérelem az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról elnevezésű nyomtatvány (E 106, E 109, E 120, E 121/ S072, S073, S1) nyilvántartásba vétele egy másik tagállamban fennálló jogosultság esetén
164. Igazolás az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszüntetéséről elnevezésű nyomtatvány (E 108/S016, S017, S018) nyilvántartásba vétele egy másik tagállamban megszűnt jogosultság esetén
165. Egészségügyi ellátásra való jogosultságról szóló igazolások és egyéb igazolások kiadása iránti kérelem uniós rendeletek alapján, zárult jogosultsági időszakra/helyben lakási időszakra vonatkozóan (E104/S040, S041)
166. Információkérésre irányuló kérelem biztosítási időkről (E104)
167. Egészségügyi szolgáltatások biztosítása iránti kérelem egy másik tagállamban fennálló lakóhely esetén (E106, E109)
168. Egészségügyi szolgáltatások biztosítása iránti kérelem egy másik tagállamban lakóhellyel rendelkező nyugdíjas részére (E121)
169. Egészségügyi többletszolgáltatások biztosítása iránti kérelem üzemi baleset, illetve foglalkozási megbetegedés esetén (E123)
170. Nagykorú családtag jogosultságának bejegyzése iránti kérelem rendezetlen magyarországi jogviszony esetén (E106, E109)
171. Táppénz iránti kérelem
172. Gyermekápolási táppénz iránti kérelem
173. Baleseti táppénz iránti kérelem
174. Jogalap nélkül felvett pénzbeli ellátás, baleseti táppénz és utazási költségtérítés, valamint mulasztási és eljárási bírság megfizetésével kapcsolatos méltányossági kérelem
175. Közgyógyellátási igazolvány elvesztésének, megrongálódásának bejelentése és cseréje iránti kérelem
176. Társadalombiztosítási Azonosító Jellel rendelkező magyar állampolgár külföldi biztosításának bejelentése
177. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem újszülött részére
178. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem kiskorú részére
179. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorú részére
180. Társadalombiztosítási Azonosító Jellel kapcsolatos adatmódosítás bejelentése
181. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány másodlat kiadása iránti kérelem
182. Költségmentesség iránti kérelem a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány másodlat kiadásával összefüggésben
183-184. - 
185. Családtámogatási ellátások kapcsán az ellátásra való jogosultságot, illetve annak összegét érintő adatokra vonatkozó bejelentés
186. Sajátos nevelési igény tényének megállapításával kapcsolatos bejelentés
187. -
188. Fogyatékossági támogatás továbbfolyósítása iránti kérelem
189-190. -
191. Kereset kiegészítés megállapítása iránti kérelem
192. Földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó nagycsaládos háztartások számára kedvezmény megállapítása iránti kérelem
193. Nagycsaládos kedvezményre vonatkozóan a felhasználási hely és jogosultságot érintő egyéb adat megváltozása esetén az erről szóló adatváltozás bejelentése
194. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz (a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható bejelentés kivételével)
195. Ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval szemben benyújtott kérelme
196. Felhasználó földgáz-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme
197. Felhasználó vízközmű-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme
198. Felhasználó villamosenergia-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme
199. Felhasználó távhő-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme
200. Általános kereskedelmi jogszabályok megtartásához, illetve panaszkezeléshez kapcsolódó kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
201. Ártájékoztatással összefüggő kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
202. Fiatalkorúak alkohol-, dohány-, illetve szexuális termékkel történő kiszolgálása miatti kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
203. Üzleten kívül kötött szerződések alapján nyújtott szolgáltatások, illetve termékértékesítési tevékenység vonatkozásában benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
204. Elektronikus kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
205. Hírközlési szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kérelem
206. Szavatosság és jótállás vonatkozásában benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
207. Idegenforgalmi szolgáltatásokkal összefüggő kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
208. Szállás időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződésekkel és azok alapján nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
209. Élelmiszerek jelölésével kapcsolatos megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokkal összefüggő kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
210. Termékbiztonság vonatkozásában benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
211-214. -
215. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem
216. Nők kedvezményes öregségi nyugdíjának megállapítása iránti kérelem
217. Nyugdíj összegének folyósítás nélküli megállapítása (rögzített nyugdíj) iránti kérelem
218. Saját jogú nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem
219. Árvaellátás megállapítása iránti kérelem
220. Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem
221. Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem
222. Baleseti hozzátartozói nyugellátás (özvegyi nyugdíj) megállapítása iránti kérelem
223. Baleseti hozzátartozói nyugellátás (árvaellátás) megállapítása iránti kérelem
224. Baleseti hozzátartozói nyugellátás (szülői nyugdíj) megállapítása iránti kérelem
225. Rokkantsági járadék megállapítása iránti kérelem
226. Baleseti járadék megállapítása iránti kérelem
227. Állapotrosszabbodásra hivatkozással baleseti fokozatnak megfelelő járadék megállapítása iránti kérelem
228. Baleseti járadék feléledésének a megállapítása iránti kérelem
229. Korhatár előtti ellátás megállapítása iránti kérelem
230. Korhatár előtti ellátás megszüntetése iránti kérelem
231. Öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítása iránti kérelem
232. Gyermektartásdíj továbbfolyósítása iránti kérelem
233. Gyám, családba fogadó gyám kirendelésére irányuló kérelem
234. Kérelem a szülői felügyeleti jog gyakorlásával kapcsolatban
235. Családba fogadásra, illetve családba fogadás megszüntetésére irányuló kérelem
236. Az ügyfél vagy az adatkérő személyes, a kormányhivatal által egészségbiztosítási feladatkörben kezelt adatok megismerésére vonatkozó kérelme
237. Azonnali pénzügyi segély iránti kérelem áldozatsegítő szolgáltatás keretében
238. Áldozati státusz igazolása
239. Méltányossági kérelem álláskeresési ellátások visszakövetelése esetén
240. Költségek megtérítése iránti kérelem a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 32. §-a alapján
241. Álláskeresési járadék folyósítása időtartamának hátralevő idejére eső összegének egy összegben történő kifizetése iránti kérelem
242. Munkaviszony fennállásának okirati bizonyítása iránti kérelem
243. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem társas vállalkozó esetén
244. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló esetén
245. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (megbízási, illetve vállalkozási jogviszony) esetén
246. Belföldinek nem minősülő egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy kérelme a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló okmány kiadása iránt
247. Húsvizsgálat iránti kérelem
248. Foglalkoztatást elősegítő, ajánlott képzésben történő részvétel képzési költségének támogatása iránti, illetve keresetpótló juttatás vagy kereset-kiegészítés megállapítása iránti kérelem
249. Földhasználati bejelentés, ha a földhasználati bejelentési adatlaphoz mellékletet jogszabály szerint nem kell csatolni
250. Kérelem a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás-kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata érvényességéhez szükséges jóváhagyása iránt
251. Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy személyes tulajdonát képező készpénzvagyont érintő jognyilatkozat jóváhagyására
252. Hadirokkant magasabb járadékosztályba való besorolása iránti kérelme
253. Álláskeresési járadék megszüntetése iránti kérelem (bejelentés)
254. Személyi jövedelemadó kedvezmény igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
255. Álláskeresőként nyilvántartott időtartamra, az utolsó munkáltató megnevezésére vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
256. Pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránti kérelem
257. Közfoglalkoztatási mintaprogramok támogatása iránti kérelem
258. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránti kérelem
259. Közúti járművek forgalomba helyezés előtti vizsgálatának elvégzésére irányuló kérelem
260. Digitális tachográf kártya kiadása iránti kérelem
261. Lassú járművek és pótkocsijaik forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata elvégzésére irányuló kérelem
262. Közúti járművek műszaki adatainak, adatváltozásának igazolására, vagy környezetvédelmi plakett pótlására irányuló kérelem
263. Járművek forgalomba helyezéséhez szükséges honosítási eljárás lefolytatása iránti kérelem
264. Előzetes eredetiségvizsgálat elvégzésére vonatkozó kérelem
265. Közúti járművek egyedi forgalomba helyezésének engedélyezése iránti kérelem
266. Közúti járművek forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálata iránti kérelem
267. Gépjármű, mezőgazdasági vontató, valamint pótkocsi időszakos vizsgálata iránti kérelem
268. I. és II. forgalmi kategóriájú készítmények forgalmazására, vásárlására és felhasználására jogosító igazolványok kiadása iránti kérelem
269. Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy engedélymentes foglalkoztatásának bejelentése
270. Hadigondozási igényjogosultság megállapítására vonatkozó kérelem
271. Családi név korrekciója iránti kérelem
272. Gyermek- és ifjúsági csoport nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshelyen szervezett üdülésének, táborozásának bejelentése
273. Nyilvános fürdővizekről szóló tájékoztatás iránti kérelem
274. Közfürdők üzemeltetési szabályzatának jóváhagyására irányuló kérelem
275. Fürdővízminőség ellenőrzéséhez szükséges vizsgálatok gyakoriságának és helyének az előírásoktól eltérő megállapítása iránti kérelem
276. Töltő-ürítő medencék gyógyvize fertőtlenítéséhez való hozzájárulás megadására irányuló kérelem
277. Közfoglalkoztatás esetén megfelelő elhelyezés, tisztálkodási és étkezési lehetőség engedélyezésére irányuló kérelem
278. Zárt légterű dohányzóhely kijelölésének engedélyezése iránti kérelem
279. Különleges táplálkozási célú élelmiszer meghatározott táplálkozási céloknak való meg nem feleléséről szóló bejelentés
280. Élelmiszer táplálkozási célú meg nem feleléséről szóló bejelentés
281. Étrend-kiegészítő készítmények meg nem feleléséről szóló bejelentés
282. Természetes fürdővíz használatának engedélyezése
283. Vándortábor jellegű tábor bejelentése
284. Peren kívüli jogi segítségnyújtás iránti kérelem
285. Pártfogó ügyvédi díj vagy egy részének visszatérítésére kötelezés esetén visszatérítési kötelezettség alóli mentesítés iránti kérelem
286. Határon átnyúló tartási ügyekben jogi segítségnyújtás iránti kérelem
287. Autóbuszos személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos panasz
288. Részben vagy egészben fedő vagy magában foglaló földtani szerkezetre vonatkozó megállapodásnak vagy az attól való elállásnak, felbontásnak, megszüntetésnek, felmondásnak vagy módosításnak a jóváhagyása iránti kérelem
289. Állami ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyonról, valamint az energetikai és ipari eredetű szén-dioxidot tároló földtani szerkezetekről hatósági igazolás kiadása iránti kérelem
290. Vezetékjog megszűnésének bejelentése
291. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatónak a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő cseppfolyós propán-bután gázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazására irányuló bejelentés
292. Munkavállalónak a munkáltató munkabaleset bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedésére vagy mulasztására, a foglalkozási megbetegedés vagy a fokozott expozíciós eset kivizsgálása elmulasztására vonatkozó bejelentése
293. Munkavállalónak a munkabalesettel kapcsolatos bejelentése
294. Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentése
295. Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység megszüntetésének bejelentése
296. Kereskedő bejelentése a működési engedély iránti kérelem kötelező adattartalmában bekövetkezett változásról
297. Üzlet megszűnésének bejelentése
298. Vásár fenntartójának adatváltozásról szóló bejelentése
299. Vásár megszűnésének bejelentése
300. Piac fenntartójának adatváltozásról szóló bejelentése
301. Piac megszűnésének bejelentése
302. Bevásárlóközpont megszüntetésének bejelentése
303. Helyi termelői piac megszűnésének bejelentése
304. Kérelem az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság kezdetére és megszűnésére vonatkozó bejelentés ellenőrzése érdekében
304. -
305. Az ügyfél vagy az adatkérő személyes adatokra vonatkozó kérelme, bejelentése jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén
306. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem fennálló biztosítási jogviszony igazolásáról otthonteremtési kamattámogatáshoz
307. Aktív korúak ellátásának igénylése céljából hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
308. Adózás előtti eredményt csökkentő kedvezmény igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
309. Harmadik országbeli állampolgárnak egyszerűsített foglalkoztatásához szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
310. Területi Nemzeti Foglalkoztatási Alappal (NFA) szembeni tartozásra vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
311. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem szociális hozzájárulási adókedvezményhez
312. Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy foglalkoztatása megszűnésének bejelentése
313. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránti kérelem
314. -
315. Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás iránti kérelem
316. Országos Közfoglalkoztatási Program támogatása iránti kérelem
317. -
318. Vállalkozás részére foglalkoztatás támogatásának megállapítása iránti kérelem
319. Kérelem a gyermek, a gondnokság alá helyezett személy tulajdonát (birtokát) érintő ingatlannal kapcsolatos jognyilatkozat jóváhagyására
320. A Közművelődési Tanács megalakítását célzó határozat benyújtása
321. Kábítószer előállítására alkalmas növény termesztésének bejelentése
322. Pótmagánvádló részére személyes költségmentesség és pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránti kérelem
323. A sértett, a magánvádló, a magánfél és az egyéb érdekeltek részére pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránti kérelem
324. Hajó nemzetközi jeleinek kiadása iránti kérelem
325. Hajózási gyakorlati idő mérséklésének engedélyezése, továbbá jogszabályban meghatározott gyakorlat, gyakorlati idő igazolása és elfogadása iránti kérelem
326. Hajóokmányok pótlása iránti kérelem
327. Egyedi és kis sorozatú gyártás útján létrehozott járművekre előzetes összeépítési engedély iránti kérelem
328. Járművezetői vizsgabiztosi szakmai képzésre való jelentkezés iránti kérelem
329. Járművezetői vizsgabiztosok nyilvántartásába való felvétel iránti kérelem
330. Járművezetői vizsgabiztosok nyilvántartásából történő törlés iránti kérelem
331. Légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének kiadása iránti kérelem
332. Légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének kiterjesztése iránti kérelem
333. Légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének meghosszabbítása iránti kérelem
334. A legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület építésére vonatkozó egyszerű bejelentés
335. Nem magyar állampolgár bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítéséhez szükséges igazolás alóli felmentés iránti kérelem
336. Nem magyar állampolgár házasságkötéséhez szükséges igazolás alóli felmentés iránti kérelem
337. Mesterséges termékenyítő állomás üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem
338. Spermatároló központ üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem
339. Apaállat szaporítóanyag előállítására történő felhasználásának engedélyezése iránti kérelem
340. Embrióátültető állomás üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem
341. Baromfi- és halkeltető állomás, valamint méhanyanevelő telep üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem
342. Sertés-jelölőkalapács használatának engedélyezésére irányuló kérelem
343. Export tenyésztojás-jelölés kódszámának kiadása iránti kérelem
344. Teljesítményvizsgálati hely engedélyezésére, illetve megbízás kiadására irányuló kérelem
345. Vágás utáni minősítést végző minősítő szervezetek és minősítők engedélyezésére irányuló kérelem
346. Vágott test minősítő műszerek engedélyezésére irányuló kérelem
347. Tenyészet és tartási hely létrehozása iránti kérelem
348. Baromfi Információs Rendszer, Szarvasmarha Információs Rendszer, Országos
Lótenyésztési Információs Rendszer bizonylat kiállítása iránti kérelem
349. Tenyésztő szervezeti elismerés kiadására irányuló kérelem
350. Tenyészértékbecslés, ivadékvizsgálati tervek engedélyezésére irányuló kérelem
351. Törzskönyv, tenyésztési főkönyv, teljesítményvizsgálatok, tenyésztési adatok, származási igazolások hitelesítésére irányuló kérelem
352. Inszeminátorok, embrióátültetők névjegyzékbe vételére irányuló kérelem
353. Borászati üzemek, palackozók engedélyezése iránti kérelem
354. Borászati termékek külkereskedelmi forgalomba hozatala esetén, forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező termék kiszállításához szükséges minőségi tanúsítvány iránti kérelem
355. Új vérkészítményt előállító hely engedélyének kiadása, módosítása iránti kérelem
356. Állatgyógyászati készítmény eseti forgalomba hozatalának engedélyezése iránti kérelem
357. Állatgyógyászati készítmény vagy hatóanyag behozatali engedélye iránti kérelem
358. Törzskönyvi igazolás kiadása iránti kérelem
359. Immunológiai állatgyógyászati készítmény termelési tételére vonatkozó hatósági bizonylat kibocsátására vonatkozó kérelem
360. Immunológiai állatgyógyászati készítmény termelési tétele forgalmazásának engedélyezésére vonatkozó kérelem
361. Állatgyógyászati gyógyszergyártási engedély kiadása, módosítása iránti kérelem
362. Alaki hibás készítmény forgalomba hozatalának engedélyezése iránti kérelem
363. Időszakos Gyógyszerbiztonsági Jelentés benyújtása
364. Élelmiszert előállító üzemekből származó, takarmányként felhasználható melléktermékek kezelése, felhasználása, további feldolgozása iránti kérelem
365. Takarmány-előállító és takarmányt forgalomba hozó létesítmény engedélyezése iránti kérelem benyújtása
366. Lejárt etethetőségi, felhasználhatósági, illetve minőségmegőrzési idejű takarmány forgalomba hozatalának engedélyezése iránti kérelem
367. Engedélyezési kötelezettség hatálya alá nem tartozó takarmányipari vállalkozások, létesítmények nyilvántartásba vétele iránti kérelem
368. Ökológiai gazdálkodásban kivételes termelési szabályok szerinti termelés engedélyezése
iránti kérelem
369. Élelmiszer- és takarmány hatósági felügyeletével kapcsolatos panaszbejelentés
370. Engedélyköteles élelmiszer-előállító tevékenység (állati eredetű élelmiszer) engedélyezése iránti kérelem
371. Nem engedélyköteles élelmiszer-előállító tevékenység (növényi eredetű élelmiszer) bejelentése
372. Élelmiszeriparban felhasználható fertőtlenítőszereket előállító létesítmény bejelentése
373. Ionizáló energiával történő kezelést végző élelmiszer-előállító tevékenység engedélyezése
iránti kérelem
374. Élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének engedélyezése iránti kérelem
375. Gombaszakellenőri tevékenység bejelentése
376. Nem állami laboratórium engedélyezése iránti kérelem
377. Kistermelői élelmiszer-előállítási tevékenység bejelentése
378. Külön engedély iránti kérelem egyes élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához
379. Kiskereskedelmi létesítmények által marginális, helyi és korlátozott tevékenységként végzett állati eredetű élelmiszer előállítás bejelentése
380. Élelmiszer-vállalkozó által üzemeltetett első magyarországi tárolási hely bejelentése
381. Gombajegyzékben nem szereplő gomba forgalmazási engedély iránti kérelem
382. Élelmiszer-vállalkozás felmentési kérelme egyes vízminőségi jellemzők részletes vízvizsgálata alól
383. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 34. § (4) bekezdés b)-e) pontja szerinti kérelem
384. Állatvédelmi bejelentés
385. Magyarország területére kiszerelés, valamint tovább feldolgozás céljából behozott borászati termék bor származási bizonyítvány kiadásához szükséges igazolás kiállítása iránti kérelem
386. Osztatlan közös tulajdon megszüntetése iránti soron kívüli kérelem
387. Telekalakítási engedély iránti kérelem
388. Halászati engedély, állami halászjegy, állami horgászjegy megsemmisülésének vagy
elvesztésének bejelentése
389. Halászati engedély, állami halászjegy, állami horgászjegy megsemmisülését vagy elvesztését követő pótlására irányuló kérelem
390. Halászati őrzés módjának bejelentése
391. Horgászvizsga alóli felmentés iránti kérelem
392. Állami horgászvizsga bizonyítvány pótlása iránti kérelem
393. Cirkuszi menazséria létesítésének, fenntartásának engedélyezése iránti kérelem
394. Bejelentés menazséria működésének soron kívüli ellenőrzése érdekében
395. Ideiglenes menazséria úti napló kiadása iránti kérelem
396. Ideiglenes menazséria úti napló leadása
397. Betanított állat külső kifutó nélküli tartásának engedélyezése iránti kérelem
398. Elveszett vagy megsemmisült szakmai bizonyítványról másodlat kiállítása iránti kérelem
399. Szakmai bizonyítvány hibás bejegyzésének javítására irányuló kérelem
400. Névváltozás esetén a szakmai bizonyítvány cseréjére irányuló kérelem
401. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 6-8. §-a
megsértésének bejelentése
402. Méhészkedés (méhtartás) bejelentése
403. Méhek kiszállításának bejelentése
404. Méhek beszállításának bejelentése
405. Hazatelepülésről szóló bejelentés a méhek vándoroltatásának befejezése után
406. Méhraj észlelésének, illetve befogásának bejelentése
407. Méhek - zárlat alatt nem álló területre történő - bevitelének bejelentése
408. Nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül a szeszes ital kimérésnek az intézmény napi működési idejének lejárta után történő engedélyezésére irányuló kérelem
409. Házasság hivatali helyiségen kívüli megkötésének engedélyezése iránti kérelem
410. Bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli létesítésének engedélyezése iránti kérelem
411. Házasságkötést megelőző 30 napos várakozási idő alóli felmentés iránti kérelem
412. Testvérnek testvére vér szerinti leszármazójával kötött házasságához szükséges felmentés iránti kérelem
413. Házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali munkaidőn kívüli létesítésének engedélyezése iránti kérelem
414. Szerencsejáték szervező tevékenység folytatásának engedélyezéséhez szükséges jegyzői igazolás kiadása iránti kérelem
415. Hites bányamérői tevékenység folytatásának engedélyezése iránti kérelem
416. Nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői, felügyeleti tevékenység folytatásának engedélyezésére irányuló kérelem
417. Harmadik országbeli állampolgárok engedélymentes foglalkoztatásának bejelentése
418. Harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatása megszűnésének bejelentése
419. Elhunyt külföldre szállításának engedélyezésére irányuló kérelem
420. Temetőn vagy temetkezési emlékhelyen kívüli ravatalozás engedélyezésére irányuló kérelem
421. Zöldségek és gyümölcsök export minőségellenőrzése iránti kérelem
422. Zöldség-gyümölcs forgalmazók regisztrációja iránti kérelem
423. Talajjavítási engedély iránti kérelem
424. Mezőgazdasági célú tereprendezés engedélyezése iránti kérelem
425. Talajvédelmi műszaki beavatkozások, létesítmények megvalósításának engedélyezése iránti kérelem
426. Szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése iránti kérelem
427. Szennyvíziszap-komposzt mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése iránti kérelem
428. Hígtrágya termőföldön történő felhasználására irányuló szándék bejelentése
429. Nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásának engedélyezése iránti kérelem
430. Mezőgazdasági termelés során keletkező nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásának engedélyezése iránti kérelem
431. Talajvédelmi követelmények, valamint a termőföld használat követelményei teljesítésének igazolása iránti kérelem
432. Építési engedélyezésben előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem
433. Építésügyi fennmaradási engedélyezésben előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem
434. Összevont építésügyi hatósági engedélyezésben előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem
435. Átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem
436. Balettművészeti életjáradék iránti kérelem
437. Bányászok egészségkárosodási járadéka megállapítása iránti kérelem
438. Bányászok egészségkárosodási járadékra való jogosultság megszüntetése iránti kérelem
439. Nyugellátások módosítása iránti kérelem egyéni vállalkozói, társas vállalkozói, őstermelői tartozás megtérülése esetén
440. Nyugellátás visszafizetésével kapcsolatban tartozás, eljárási és mulasztási bírság kirovása esetén méltányosság gyakorlásával történő mérséklése, elengedése, illetőleg fizetési halasztás vagy részletfizetés iránti kérelem
441. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatokról
442. Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban, illetőleg korhatár előtti ellátásban részesülő személy adataiban bekövetkezett változás átvezetése iránti kérelem
443. Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított nyugellátás ismételt folyósítása iránti kérelem
444. Öregségi nyugdíj folyósításának szüneteltetésére irányuló kérelem
445. Magyarországgal szociális biztonsági egyezményt kötött országból saját jogú nyugellátásban részesülő által, a saját jogú nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem
446. Természeti területen a gyep és nádas művelési ág megváltoztatásának engedélyezése iránti kérelem
447. Természeti területen a gyep, valamint a nád és más vízinövényzet égetésének engedélyezése iránti kérelem
448. Védett természeti területen lévő erdőben a fakitermelés iránti kérelem vegetációs időszak alatt
449. Védett természeti területen kutatás végzése iránti kérelem
450. Védett természeti területen gyűjtés végzése iránti kérelem
451. Védett természeti területen kísérlet végzése iránti kérelem
452. Védett természeti területen gyep feltörése iránti kérelem
453. Védett természeti területen gyep felújítása iránti kérelem
454. Védett természeti területen gyep felülvetése iránti kérelem
455. Védett természeti területen gyep öntözése iránti kérelem
456. Védett természeti területen gyep legeltetése iránti kérelem
457. Védett természeti területen gyep kaszálása iránti kérelem
458. Védett természeti területen terület helyreállítása iránti kérelem
459. Védett természeti területen terület jellegének megváltoztatása iránti kérelem
460. Védett természeti területen terület használatának megváltoztatása iránti kérelem
461. Védett természeti területen termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetésének megváltoztatása iránti kérelem
462. Védett természeti területen termőföldnek nem minősülő földterület termőföld művelési ágának megváltoztatása iránti kérelem
463. Védett természeti területen az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágása iránti kérelem
464. Védett természeti területen az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa telepítése iránti kérelem
465. Védett természeti területen nád és más vízinövényzet égetése iránti kérelem
466. Védett természeti területen nád és más vízinövényzet irtása iránti kérelem
467. Védett természeti területen nád és más vízinövényzet aratása iránti kérelem
468. Védett természeti területen gyep- és parlagterület, tarló és szalma égetése iránti kérelem
469. Védett természeti területen, erdőterületen tűz gyújtása iránti kérelem
470. Védett természeti területen növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználása iránti kérelem
471. Védett természeti területen horgászat iránti kérelem
472. Védett természeti területen közösségi és tömegsportesemények rendezése, sportversenyhez technikai jellegű sporttevékenység folytatása iránti kérelem
473. Védett természeti területen járművel történő közlekedés iránti kérelem
474. Védett természeti területen vadgazdálkodási, vadászati létesítmény létesítése iránti kérelem
475. Fokozottan védett természeti területre történő belépés iránti kérelem
476. Védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének gyűjtése iránti kérelem
477. Védett növényfaj egyedének birtokban tartása iránti kérelem
478. Védett növényfaj egyedének adásvétele iránti kérelem
479. Védett növényfaj egyedének cseréje iránti kérelem
480. Védett növényfaj egyedének kertekbe, botanikus kertekbe történő telepítése iránti kérelem
481. Védett növényfaj egyedének külföldre vitele iránti kérelem
482. Védett növényfaj egyedének az országba behozatala iránti kérelem
483. Védett növényfaj egyedének az országon való átszállítása iránti kérelem
484. Védett növényfaj egyedének preparálása iránti kérelem
485. Védett növényfaj egyedének betelepítése iránti kérelem
486. Védett növényfaj egyedének visszatelepítése iránti kérelem
487. Védett növényfaj egyedének termesztésbe vonása iránti kérelem
488. Védett növényfaj egyedével vagy egyedén végzett nemesítési kísérlet iránti kérelem
489. Védett növényfaj egyedének biotechnológiai célra történő felhasználása iránti kérelem
490. Védett növényfaj természetes állományai közötti mesterséges géncsere iránti kérelem
491. Védett fasorban lévő, valamint egyes védett fák és cserjék természetes állapotának megváltoztatása iránti kérelem
492. Védett fasorban lévő, valamint egyes védett fák és cserjék kivágása iránti kérelem
493. Védett növénytársulások fenntartása érdekében tiltott tevékenység folytatása iránti kérelem
494. Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének elpusztítása iránti kérelem
495. Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének eltávolítása iránti kérelem
496. Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének megszerzése iránti kérelem
497. Védett állatfaj hasznosítása iránti kérelem
498. Védett állatfaj egyedeinek gyűjtése iránti kérelem
499. Védett állatfaj egyedeinek befogása iránti kérelem
500. Védett állatfaj egyedeinek birtokban tartása iránti kérelem
501. Védett állatfaj egyedeinek elejtése iránti kérelem
502. Védett állatfaj egyedeinek idomítása iránti kérelem
503. Védett állatfaj egyedeinek szaporítása iránti kérelem
504. Védett állatfaj egyedének kikészítése iránti kérelem
505. Védett állatfaj egyedének preparálása iránti kérelem
506. Védett állatfaj preparátumának birtokban tartása iránti kérelem
507. Védett állatfaj egyedének élőállat gyűjteményben történő tartása iránti kérelem
508. Védett állatfaj hazai állatfaj-állományának külföldi állományból származó egyeddel történő kiegészítése iránti kérelem
509. Védett állatfaj állományai közötti mesterséges géncsere iránti kérelem
510. Védett állatfaj egyedének cseréje, adásvétele iránti kérelem
511. Védett állatfaj egyedének külföldre vitele iránti kérelem
512. Védett állatfaj egyedének külföldről történő behozatala iránti kérelem
513. Védett állatfaj egyedének az országon való átszállítása iránti kérelem
514. Védett állatfaj egyedének visszatelepítése iránti kérelem
515. Védett állatfaj egyedének betelepítése iránti kérelem
516. Védett állatfaj kártételének megelőzése érdekében riasztási módszer alkalmazása iránti kérelem
517. Védett állatfaj egyede fészkének áttelepítése iránti kérelem
518. Védett állatfaj egyedének háziasítása iránti kérelem
519. Védelemben részesülő állatfajok egyedének tartása iránti kérelem
520. Védelemben részesülő állatfajok egyedének hasznosítása iránti kérelem
521. Védelemben részesülő állatfajok egyedének bemutatása iránti kérelem
522. Védelemben részesülő állatfajok egyede tartójának, hasznosítójának személyében bekövetkező változás átvezetése iránti kérelem
523. Állatgyűjtemények, állatkertek, illetve egyéb vadon élő védett állatok tartására, idomítására szolgáló létesítmények, telephelyek fenntartása iránti kérelem
524. Állatgyűjtemények, állatkertek, illetve egyéb vadon élő védett állatok tartására, idomítására szolgáló létesítmények, telephelyek kialakítása iránti kérelem
525. Állatgyűjtemények, állatkertek, illetve egyéb vadon élő védett állatok tartására, idomítására szolgáló létesítmények, telephelyek üzemeltetése iránti kérelem
526. Barlang, barlangszakasz hasznosítása iránti kérelem
527. Barlang, barlangszakasz hasznosítási módjának megváltoztatása iránti kérelem
528. Barlang, barlangszakasz kiépítése iránti kérelem
529. Barlangi képződmények kimentése iránti kérelem
530. Barlangi képződmények értékesítése iránti kérelem
531. Barlangi képződmények hasznosítása iránti kérelem
532. Barlangi képződmények külföldre juttatása iránti kérelem
533. Barlangban, barlangszakaszban végzendő kutatás iránti kérelem
534. Barlangban, barlangszakaszban végzendő kísérlet iránti kérelem
535. Barlangban, barlangszakaszban végzendő gyűjtés iránti kérelem
536. Barlangi búvármerülés iránti kérelem
537. Barlangban bejárat vagy barlangszakasz lezárása iránti kérelem
538. Barlangban műtárgy elhelyezése iránti kérelem
539. Barlangban műtárgy felújítása iránti kérelem
540. Barlangban műtárgy helyreállítása iránti kérelem
541. Barlangban filmforgatás iránti kérelem
542. Barlangban védőövezetet megállapító miniszteri rendeletben meghatározott tevékenységek iránti kérelem
543. Védett ásványok, ősmaradványok gyűjtése iránti kérelem
544. Védett ásványok, ősmaradványok forgalomba hozatala iránti kérelem
545. Védett ásványok, ősmaradványok külföldre vitele iránti kérelem
546. Riasztási módszerek alkalmazása iránti kérelem
547. Túlszaporodott állomány egyedeinek befogása iránti kérelem
548. Túlszaporodott állomány egyedeinek gyérítése iránti kérelem
549. Természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó veszélyes állat tartása iránti kérelem
550. Természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó veszélyes állat szaporítása iránti kérelem
551. Természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó veszélyes állat országba való behozatala iránti kérelem
552. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti tényfeltárási terv elfogadása iránti kérelem
553. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti tényfeltárási terv módosítása iránti kérelem
554. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti tényfeltárási záródokumentáció elfogadása iránti kérelem
555. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti beavatkozás elrendelése iránti kérelem a beavatkozási terv alapján
556. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti beavatkozási munkák megkezdésének bejelentése
557. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti beavatkozási terv módosítása iránti kérelem
558. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti beavatkozási záródokumentáció elfogadása iránti kérelem
559. Gyep feltörése iránti kérelem
560. Gyep felülvetése iránti kérelem
561. Gyep faültetvénnyé alakítása iránti kérelem
562. Terület helyreállítására irányuló kérelem
563. Fa, facsoport, fás legelőn lévő fa telepítése iránti kérelem
564. Fa, facsoport, fás legelőn lévő fa kivágása iránti kérelem
565. Talajfelszínen, száznál több fő részvételével zajló közösségi és tömegsportesemény rendezése, valamint a technikai jellegű sporttevékenység folytatása iránti kérelem
566. Éti csiga gyűjtése iránti kérelem
567. Éti csiga hasznosítása iránti kérelem
568. Tokfaj élő példányai tartásának, tenyésztésének bejelentése
569. Nádas aratásának engedélyezése iránti kérelem nem védett természeti területen vagy nem természeti területen
570. Gépi nádaratás, közlekedés engedélyezése iránti kérelem
571. Nádas égetésének engedélyezése iránti kérelem nem védett természeti területen vagy nem természeti területen
572. Védett, fokozottan védett, közösségi jelentőségű, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő állatfaj egyedének, hibridjének bemutatása iránti kérelem
573. Védett, fokozottan védett, közösségi jelentőségű, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő állatfaj egyedének, hibridjének hasznosítása iránti kérelem
574. Védett, fokozottan védett, közösségi jelentőségű, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő állatfaj egyedének, hibridjének tartása iránti kérelem
575. Natura 2000 gyepterületeken a nád irtása iránti kérelem
576. Natura 2000 gyepterületeken az október 31. és április 23. között történő legeltetés iránti kérelem
577. Fokozottan védett növényfaj egyede külföldre vitelének engedélyezése iránti kérelem
578. Fokozottan védett növényfaj egyede országba történő behozatalának engedélyezése iránti kérelem
579. Fokozottan védett növényfaj egyede országon való átszállításának engedélyezése iránti kérelem
580. Fokozottan védett növényfaj egyede betelepítésének engedélyezése iránti kérelem
581. Fokozottan védett növényfaj egyede visszatelepítésének engedélyezése iránti kérelem
582. Fokozottan védett növényfaj egyede termesztésbe vonásának engedélyezése iránti kérelem
583. Fokozottan védett növényfaj egyedével vagy egyedén végzett nemesítési kísérlet engedélyezése iránti kérelem
584. Fokozottan védett növényfaj egyede biotechnológiai célra történő felhasználásának engedélyezése iránti kérelem
585. Fokozottan védett növényfaj természetes állományai közötti mesterséges géncsere engedélyezése iránti kérelem
586. Vadászható állatfajnak nem nyilvánított, nem őshonos vadon élő állatfaj betelepítésének engedélyezése iránti kérelem
587. Vadon élő állatfaj visszatelepítésének engedélyezése iránti kérelem
588. Nem őshonos élő szervezetek betelepítésének engedélyezése iránti kérelem
589. Élő szervezet visszatelepítésének engedélyezése iránti kérelem
590. Védett növényfajokból álló gén- és szaporítóanyag-bank létrehozásának engedélyezése iránti kérelem
591. Védett növényfaj gén- és szaporítóanyag-bankban történő elhelyezésének engedélyezése iránti kérelem
592. Fokozottan védett állatfaj állománya szabályozásának engedélyezése iránti kérelem
593. Fokozottan védett állatfaj egyedei gyűjtésének engedélyezése iránti kérelem
594. Fokozottan védett állatfaj egyedei befogásának engedélyezése iránti kérelem
595. Fokozottan védett állatfaj egyedei elejtésének engedélyezése iránti kérelem
596. Fokozottan védett állatfaj egyedei birtokban tartásának engedélyezése iránti kérelem
597. Fokozottan védett állatfaj egyedei idomításának engedélyezése iránti kérelem
598. Fokozottan védett állatfaj egyedei szaporításának engedélyezése iránti kérelem
599. Fokozottan védett állatfaj egyedei kikészítésének engedélyezése iránti kérelem
600. Fokozottan védett állatfaj egyedei preparálásának engedélyezése iránti kérelem
601. Fokozottan védett állatfaj egyedei preparátumai birtokban tartásának engedélyezése iránti kérelem
602. Fokozottan védett állatfaj egyede élőállat-gyűjteményben történő tartásának engedélyezése iránti kérelem
603. Fokozottan védett állatfaj állománya külföldi állományból származó egyeddel történő kiegészítésének engedélyezése iránti kérelem
604. Fokozottan védett állatfaj állományai közötti mesterséges géncsere engedélyezése iránti kérelem
605. Fokozottan védett állatfaj egyede cseréjének engedélyezése iránti kérelem
606. Fokozottan védett állatfaj egyede adásvételének engedélyezése iránti kérelem
607. Fokozottan védett állatfaj egyede külföldre vitelének engedélyezése iránti kérelem
608. Fokozottan védett állatfaj egyede behozatalának engedélyezése iránti kérelem
609. Fokozottan védett állatfaj egyede külföldre átszállításának engedélyezése iránti kérelem
610. Fokozottan védett állatfaj egyede betelepítésének engedélyezése iránti kérelem
611. Fokozottan védett állatfaj egyede visszatelepítésének engedélyezése iránti kérelem
612. Fokozottan védett állatfaj kártétele megelőzése érdekében riasztási módszer alkalmazásának engedélyezése iránti kérelem
613. Fokozottan védett állatfaj egyede háziasításának engedélyezése iránti kérelem
614. Az ország egész területére kiterjedő tevékenységre irányuló természetvédelmi hatósági engedély kiadása iránti kérelem
615. Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
616. A szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartásában, valamint a szabálysértési eljárás hatálya alatt állók nyilvántartásában kezelt adatokra vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
617. Bejelentéshez kötött ipari tevékenység bejelentése
618. Telepengedély kiadására irányuló kérelem
619. Ipari tevékenység végzőjének bejelentése a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változásról
620. Ipari tevékenység végzőjének bejelentése az ipari tevékenység megszüntetéséről
621. Az egyes hegesztett szerkezetek gyártását, szerelését, átalakítását és javítását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságát igazoló szervezetek kijelölésére irányuló kérelem
622. A tartályok, tároló létesítmények és berendezéseik gyártását és a tartályokhoz kapcsolódó helyszíni technológiai szerelést, a tartályok javítását, szivárgásvizsgálatát, átalakítását, tisztítását, időszakos vizsgálatát végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságát igazoló szervezetek kijelölésére
és nyilvántartásba vételére irányuló kérelem
623. Turista használatú palackba történő PB-gáz átfejtési tevékenység engedélyezésére irányuló kérelem
624. Lovas szolgáltató tevékenység folytatásának bejelentése
625. Lovas szolgáltató tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásból való törlés iránti kérelem
626. Az Európai Közösség és a Kazah Köztársaság között az egyes acéltermékek kereskedelméről szóló 1340/2008/EK rendelet alapján vas- és acélipari termék behozatalának engedélyezése iránti kérelem
627. Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló 1225/2009/EK rendelet, a Fehéroroszországból és Oroszországból származó kálium-klorid behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1050/2006/EK rendelet és a Fehéroroszországból származó kálium-klorid behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedések vonatkozásában a kálium-klorid mennyiségi felső határára vonatkozó igazgatási rendszer alkalmazásáról szóló 1818/2006/EK bizottsági rendelet alapján kálium-klorid behozatalának engedélyezése iránti kérelem
628. Az egyes harmadik országokban végzett feldolgozás vagy kezelés után a Közösségbe újrabehozott egyes textil- és ruházati termékekre alkalmazandó, a passzív feldolgozással kapcsolatos rendelkezések megállapításáról szóló 3036/94/EK rendelet alapján textil- és ruházati termékekkel kapcsolatos passzív bérmunka engedélyezése iránti kérelem
629. Árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltatók belső szabályzatának jóváhagyása iránti kérelme
630. Villamossági termékek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
631. Gépek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
632. Gázkészülékek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
633. Mérőeszközök, nem automatikus mérlegek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
634. Nyomástartó berendezések piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
635. Szállítható nyomástartó berendezések piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
636. Potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
637. Kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeinek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
638. Egyes gazdasági célfelhasználásra szánt termékkörök energiahatékonysági követelményei megfelelőségének piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
639. Sűrűségmérők hitelesítése iránti kérelem
640. E1, E2, F1 pontosságú súlyok hitelesítése iránti kérelem
641. Dózismérők és szennyezettségmérők hitelesítése iránti kérelem
642. Zajszintmérők hitelesítése iránti kérelem
643. Légzési alkoholmérők hitelesítése iránti kérelem
644. Sorsoló programok és eszközök, rulettkerekek hitelesítése iránti kérelem
645. Játékkaszinóban üzemeltetett pénznyerő automaták hitelesítése iránti kérelem
646. Közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérők hitelesítése iránti kérelem
647. Víztől eltérő folyadékok mérőrendszereinek hitelesítése iránti kérelem
648. Nagyfeszültségű és nagyáramú mérőváltók hitelesítése iránti kérelem
649. Mérőeszköz-minősítő laboratórium feljogosítás iránti kérelem
650. Kötelező hitelesítésű mérőeszköz típusvizsgálata iránti kérelem
651. Nemesfém tárgyak forgalmazásával, készítésével, javításával vagy árverésével foglalkozó vállalkozások tevékenysége megkezdésének bejelentésére, az adatváltozás bejelentésére, az engedély visszavonására irányuló kérelem, valamint a tevékenység megszüntetésének bejelentése
652. Alkalmi rendezvényen, közterületi értékesítés keretében a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alkalommal történő nemesfém-forgalmazásra irányuló kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentése
653. Nemesfémgyártók- és forgalmazók részére más névjellel össze nem téveszthető névjel alkalmazásának engedélyezésére irányuló kérelem
654. Üzemanyagmérő hitelesítése iránti kérelem
655. Nem automatikus működésű mérlegek hitelesítése iránti kérelem
656. Súlyok hitelesítése iránti kérelem
657. Automatikus működésű mérlegek hitelesítése iránti kérelem
658. Viteldíjjelzők hitelesítése iránti kérelem
659. Vízmérő hitelesítése iránti kérelem
660. Gázméro hitelesítése iránti kérelem
661. Villamos fogyasztásmérő hitelesítése iránti kérelem
662. Hőfogyasztásmérő hitelesítése iránti kérelem
663. Tartály hitelesítése iránti kérelem
664. Tartályszintmérő készülék hitelesítése iránti kérelem
665. Szeszmérő gép és szeszfokmérő hitelesítése iránti kérelem
666. Közúti kerék- és tengelyterhelés-mérő hitelesítése iránti kérelem
667. Kipufogógáz-elemző hitelesítése iránti kérelem
668. Anyagi mérték (hossz, térfogat, térbeli kiterjedés) hitelesítése iránti kérelem
669. Kiterjedést mérő hitelesítése iránti kérelem
670. Áramváltó hitelesítése iránti kérelem
671. Feszültségváltó hitelesítése iránti kérelem
672. Gumiabroncs tömlőnyomásmérő hitelesítése iránti kérelem
673. Sűrűségmérő eszköz hitelesítése iránti kérelem
674. Gázmérő reklamációs vizsgálat (rendkívüli hitelesítés) iránti kérelem
675. Vízmérő reklamációs vizsgálat (rendkívüli hitelesítés) iránti kérelem
676. Villamos fogyasztásmérő reklamációs vizsgálat (rendkívüli hitelesítés) iránti kérelem
677. Szerencsejáték eszköz hitelesítése iránti kérelem
678. Gázpalack töltet megváltoztatásának engedélyezése iránti kérelem
679. Gázpalack átalakítás iránti kérelem
680. Gázpalack időszakos biztonságtechnikai ellenőrzése iránti kérelem
681. Gázpalack javítás utáni ellenőrzése iránti kérelem
682. Veszélyes folyadék- és olvadéktároló létesítmény létesítésének engedélyezése iránti kérelem
683. Veszélyes folyadék- és olvadéktároló létesítmény üzembe helyezésének engedélyezése iránti kérelem
684. Tárolótartály időszakos szerkezetvizsgálat ciklusidejének meghosszabbítása iránti kérelem
685. Üzemanyag-töltőállomásokon a benzingőz-visszanyerő és véggázkezelő rendszerek megfelelőségének igazolására irányuló kérelem
686. Gázkészülékek és gázfelhasználó technológiák jóváhagyása iránti kérelem
687. Gázkészülékek és gázfelhasználó technológiák próbaüzemének elrendelése iránti kérelem
688. Gázüzemű közúti járművek és munkagépek üzemanyag-ellátó berendezésébe épített, az üzembentartó által tölthető autógáztartály időszakos ellenőrzésére irányuló kérelem
689. Földgáz telephelyi vezeték műszaki-biztonsági megfelelőségének igazolására irányuló kérelem
690. Gáz-csatlakozóvezeték, felhasználói berendezés létesítésének, átalakításának, készítésének, megszüntetésének kivitelezésére. A kormányablak kizárólag tájékoztatást nyújt az alábbi esetekben alkalmatlannak minősített kiviteli terv alkalmasságának megállapítására irányuló kérelem
691. Csomagolóeszközök szelektív vizsgálatának engedélyezése iránti kérelem
692. ADR, illetve RID (veszélyes anyagok közúti, illetve vasúti szállítása) ideiglenes szállítási engedély iránti kérelem
693. ADR, illetve RID (veszélyes anyagok közúti, illetve vasúti szállítása) csomagolóeszközök gyártási típus jóváhagyása iránti kérelem
694. ADR (veszélyes anyagok szállítása) veszélyes anyag szállító (nem nyomástartó) tartányos felépítmény gyártási jóváhagyása iránti kérelem
695. ADR (veszélyes anyagok szállítása) veszélyes anyag szállító (nem nyomástartó) tartányos felépítmény időszakos vizsgálata iránti kérelem
696. ADR (veszélyes anyagok szállítása) veszélyes anyag szállító (nem nyomástartó) IBC időszakos vizsgálata iránti kérelem
697. ADR, illetve RID (veszélyes anyagok közúti, illetve vasúti szállítása) szerinti új mobil tartány, tartányjármű, leszerelhető tartány, tankkonténer, tartányos cserefelépítmény, ömlesztettáru-konténer típusra gyártási típus alkalmasság tanúsítása iránti kérelem
698. ADR, illetve RID (veszélyes anyagok közúti, illetve vasúti szállítása) során a csomagolóeszközök, nagycsomagolások gyártására, felújítására és vizsgálatára vonatkozó minőségbiztosítási program megfelelőségének elfogadása iránti kérelem
699. Nyomástartó berendezés, töltő berendezés létesítésének, áttelepítésének engedélyezése iránti kérelem
700. Nyomástartó berendezés, töltő berendezés üzembe vételének engedélyezése iránti kérelem
701. Nyomástartó berendezés, töltő berendezés megszüntetésének bejelentése
702. Nyomástartó berendezés, töltő berendezés javításának bejelentése, rendkívüli ellenőrzés kezdeményezése
703. Nyomástartó berendezés, töltő berendezés időszakos üzemeltetési ellenőrzésének megrendelése
704. Nyomástartó berendezés, töltő berendezés időszakos szerkezeti ellenőrzésének megrendelése
705. Nyomástartó berendezés, töltő berendezés időszakos szilárdsági ellenőrzésének megrendelése
706. Gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag előállító berendezésének beszerelési, megbontásával járó javítási, karbantartási tevékenység bejelentése
707. Gáz-üzemanyag ellátó berendezés javítására vonatkozó feltételek megfelelőségéről szóló szakvélemény kiadása iránti kérelem
708. Közcélú villamos hálózathoz tartozó átalakító- és kapcsolóberendezés építéséhez használati jog alapítása iránti kérelem
709. Közcélú villamos hálózat építésére irányuló vezetékjog engedélyezése iránti kérelem
710. Közcélú villamos hálózathoz tartozó átalakító- és kapcsolóberendezés építésére irányuló építési engedély iránti kérelem
711. Erőművekre, belső kezelőterű átalakító- és kapcsolóberendezésekre vonatkozó elvi építési engedély iránti kérelem
712. Erőművekre, termelői vezetékekre, magánvezetékekre, közvetlen vezetékekre vonatkozó építési engedély iránti kérelem
713. Közcélú hálózat, termelői vezeték, magánvezeték, közvetlen vezeték üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem
714. Erőművek, belső kezelőterű átalakító- és kapcsolóberendezések használatbavételi engedélyezésére irányuló kérelem
715. Villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték, közvetlen vezeték és azok tartószerkezeten elhelyezett, külső és belső kezelőterű átalakító- vagy kapcsolóberendezéseinek fennmaradási engedélye iránti kérelem
716. Villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték, közvetlen vezeték és azok tartószerkezeten elhelyezett, külső és belső kezelőterű átalakító vagy kapcsolóberendezés megszüntetési (bontási) engedélye iránti kérelem
717. Villamos biztonsági övezet terjedelmére, valamint az előírt tilalmakra és korlátozásokra vonatkozó előírásoktól való eltérés engedélyezése iránti kérelem
718. Építési engedély iránti kérelem a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
13. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos ipari építményfajták esetében
719. Használatbavételi engedély iránti kérelem a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 320/2010. Korm. rendelet) 13. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos ipari építményfajták esetében
720. Bontási engedély iránti kérelem a 320/2010. Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos ipari építményfajták esetében
721. Fennmaradási engedély iránti kérelem a 320/2010. Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos ipari építményfajták esetében
722. Növény, növényi termék, növényvédőszer-maradék és egyéb toxikus anyagtartalom ellenőrzése iránti kérelem
723. Növényvédő szerek minőségének és csomagolásának hatósági ellenőrzése iránti kérelem
724. Forgalomba hozatali és felhasználási kérelem az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (7) bekezdése alapján
725. Kivételes nyugellátás megállapítása iránti kérelem
726. Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem társadalombiztosítási nyugellátásban részesülő személy részére
727. Nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem megszerzése céljából megállapodás iránti kérelem
728. Szolgálati idő szerzése érdekében az igénylővel megállapodás iránti kérelem
729. Távhővezetékkel kapcsolatos előmunkálati jog engedélyezése iránti kérelem
730. Távhővezetékkel kapcsolatos vezetékjogi engedély kiadása iránti kérelem
731. Távhővezetékkel kapcsolatos bontási engedély kiadása kérelem
732. Távhővezetékkel kapcsolatos biztonsági övezet meghatározása iránti kérelem
1-2. -
3. Házassági szándék bejelentése és házasságkötés
4. Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és az erre vonatkozó szándék bejelentése
5. -
6. Tervezett építési tevékenység engedélyezésére, tudomásulvételére, a választott eljárástípus lefolytatására hatáskörrel rendelkező illetékes építésügyi, építésfelügyeleti hatóság megnevezéséről
és elérhetőségéről való tájékoztatás
7. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az együtt benyújtható hatósági engedély iránti kérelmekről való tájékoztatás
8. Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban a kérelmezendő eljárástípus illetékének mértékéről szóló tájékoztatás
9. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az egyes szakhatósági eljárások illetékének, igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről való tájékoztatás
10. Nem EGT-állam által kiállított vezetői engedély honosítása iránti kérelem
11. Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem (forgalmi engedély, törzskönyv, indítási napló kiadása a rendszám típusától függően - OT, DT, CK, R, H, M, RR kezdő betűjelű és a világoszöld alapszínű rendszámtáblák)
12. -
13. -
14. Születés bejelentése és anyakönyvezése
15. Haláleset bejelentése és anyakönyvezése
16. Házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelem
17. Egyénileg kiválasztott és egyedileg legyártott rendszámtábla kiválasztásának, legyártásának engedélyezésére irányuló kérelem
18. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem azonnali eljárásban
19. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem azonnali eljárásban
20. Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült magánútlevél, második magánútlevél, szolgálati útlevél, hajós szolgálati útlevél pótlása iránt elektronikus úton benyújtott kérelemre induló eljárás
21. A második magánútlevél kiállítása iránt elektronikus úton benyújtott kérelemre induló eljárás
22. Birtokvédelmi eljárás lefolytatása iránti kérelem
23. A találó igénybejelentése a személyes tulajdon szokásos tárgyai körébe tartozó dolog tulajdonjogára vonatkozóan
24. Öröklésben érdekelt kérelme a hagyaték leltározása iránt
25. Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon, a vagyon meghatározott része vagy egyes vagyontárgyak bírósági letétbe helyezésének elrendelése iránt
26. Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon, a vagyon meghatározott része vagy egyes vagyontárgyak hatósági vagy közjegyzői letétbe vételének elrendelése iránt
27. Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon, a vagyon meghatározott része vagy egyes vagyontárgyak birtokba adásának (birtokban hagyásának) elrendelése iránt
28. Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon, a vagyon meghatározott része vagy egyes vagyontárgyak zárlatának elrendelése iránt
29. Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett, pénzforgalmi szolgáltatónál elhelyezett vagy kezelt vagyon zárolásának elrendelése iránt
30. Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon, a vagyon meghatározott része vagy egyes vagyontárgyak értékesítésének elrendelése iránt
31. Bármelyik örökösként érdekelt kérelme ügygondnok kirendelése iránt
32. Valamennyi öröklésben érdekelt közös kérelme meghatározott személy ügygondnokul történő kirendelése iránt
33. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli mentességet biztosító körülmény fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti kérelem
34. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli mentességet biztosító körülmény fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti kérelem
35. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli mentességet biztosító körülmény fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti kérelem
36. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli mentességet biztosító körülmény fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti kérelem
37. Illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmazó termék forgalmazására jogosító engedéllyel rendelkezőkről vezetett nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változás bejelentése
38. Illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmazó termék forgalmazására jogosító engedéllyel rendelkezőkről vezetett nyilvántartásból való törlés iránti kérelem
39. Kiképzésen való részvétel alóli halasztás engedélyezése iránti kérelem
40. Gyakorlaton való részvétel alóli halasztás engedélyezése iránti kérelem
41. Kiképzésen való részvétel alóli felmentés iránti kérelem
42. Gyakorlaton való részvétel alóli felmentés iránti kérelem
43. Szolgálatadási kötelezettség alóli felmentés iránti kérelem, ok bejelentése
44. Polgári védelmi szervezetbe történő önkéntes jelentkezés
45. Polgári védelmi szervezetbe történő beosztás megszüntetése iránti kérelem
46. Polgári védelmi kötelezettség alóli mentesség közlése
47. Polgári védelmi kötelezettség munkakör ellátásával, közmegbízatás gyakorlásával való teljesítésének közlése
48. Haszonélvezeti jog törlése iránti kérelem
49. Álláskeresési járadék szüneteltetése iránti kérelem (bejelentés)
50. Álláskeresési járadék megállapítása iránti kérelem
51. Álláskeresés szünetelésének bejelentése nyilvántartásba vétel céljából
52. Álláskeresők nyilvántartásból való törlése iránti kérelem (bejelentés)
53. Álláskeresők nyilvántartásba vétele iránti kérelem
54. Bérgarancia támogatás iránti, bérgarancia támogatás iránti ismételt kérelem
55. Munkahely-teremtési támogatás iránti pályázat
56. Vállalkozóvá válási támogatás iránti kérelem (6 havi minimálbérre)
57. Munkahely-megőrzési támogatás iránti kérelem
58. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem álláskeresési támogatásban részesülő esetén
59. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem egyéni vállalkozó esetén
60. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem egyházi személy esetén
61. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem mezőgazdasági őstermelő esetén
62. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem táppénzben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, baleseti táppénzben részesülők esetén
63. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem nyugdíjban, illetve nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy esetén
64. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem gyermekgondozást segítő ellátás esetén
65. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem gyermeknevelési támogatás esetén
66. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem aktív korúak ellátásában részesülők esetén
67. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem tanuló, illetve hallgató esetén
68. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem fogyatékossági támogatásban részesülő személy esetén
69. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem kiskorú esetén
70. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézményben elhelyezett személy esetén
71. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem szociálisan rászorult személy esetén
72. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett személy esetén
73. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem hajléktalan személy esetén
74. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy esetén
75. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem a balettművészeti életjáradékban részesülő személy esetén
76. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem fennálló biztosítási jogviszony igazolásáról lakásépítési támogatáshoz
77. Kifizetőhely létesítésére irányuló kérelem
78. Kifizetőhely megszüntetésére irányuló kérelem
79. -
80. Kórbonctani vizsgálat mellőzésére irányuló kérelem
81. Családba fogadáshoz való hozzájárulásra, családba fogadás megszüntetésére irányuló kérelem
82. Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy által kötött tartási vagy életjáradéki szerződés jóváhagyására
83. Kérelem szülői felügyeleti jog körében felmerült egyéb kérdésekről való döntésre
84. Kérelem a tanköteles gyermek foglalkoztatásának engedélyezésére
85. Egyösszegű állami kárenyhítés iránti kérelem
86. Járadék jellegű állami kárenyhítés iránti kérelem
87. Európai Unió más tagállamába irányuló kárenyhítés iránti kérelem
88. Jogi segítségnyújtás során nyújtott támogatás visszafizetése kapcsán részletfizetés, halasztás engedélyezése iránti kérelem
89. Bányászati létesítmények elhelyezésére irányuló szolgalom alapítására vonatkozó kérelem
90. Bányászati létesítmények üzemeltetésére irányuló szolgalom alapítására vonatkozó kérelem
91. Bányászati eszközök elhelyezésére és üzemben tartására irányuló szolgalom alapítására vonatkozó kérelem
92. A földgázelosztó által a felhasználási helyre való bejutás érdekében benyújtott kérelem a fogyasztásmérő berendezés leolvasása, ellenőrzése, cseréje végett
93. A földgázelosztó által a felhasználási helyre való bejutás érdekében benyújtott kérelem a földgázelosztási szolgáltatásból történő felfüggesztéshez szükséges intézkedések foganatosítása végett
94. A földgázelosztó által a felhasználási helyre való bejutás érdekében benyújtott kérelem a felhasználói berendezés ellenőrzése végett
95. Ingatlan használatára vonatkozó használati jog megállapítása iránti kérelem
96. Felhasználási helyre való bejutás érdekében benyújtott kérelem
97. Bevásárlóközpont üzemeltetésére vonatkozó bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változás bejelentése
98. Helyi termelői piac fenntartójának adatváltozásról szóló bejelentése
99. Munkáltató csoportos létszámleépítési szándékának bejelentése
100. Munkáltató létszámleépítési döntésének bejelentése
101. A munkáltatónak a munkavállaló részére, a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről küldött tájékoztatás másolatának megküldése
102. A tervezett csoportos létszámleépítés tárgyában lefolytatott munkáltatói-munkavállalói konzultáción született írásbeli megállapodás bejelentése
103. Munkaerő-kölcsönzői tevékenység engedélyezése iránti kérelem
104. Munkaerő-kölcsönző adatváltozásának bejelentése
105. Munkaerő-kölcsönzői tevékenység megszüntetésének bejelentése
106. Magán-munkaközvetítői tevékenység végzésére irányuló szándék bejelentése
107. Magán-munkaközvetítő adatváltozásának bejelentése
108. Magán-munkaközvetítői tevékenység abbahagyásának bejelentése
109. Üzletszerű társasház-kezelői tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés
110. Üzletszerű ingatlankezelői tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés
111. Büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenység
112. Megváltozott munkaképességű, illetve egészségkárosodást szenvedett személy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló kérelem
113. Kérelem a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy fizetési számlán történő elhelyezésére, felhasználására, rendszeres, eseti, illetve végszámadás elfogadására, államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetésének, letétben kezelésének, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezésének engedélyezésére
114. Utógondozói ellátás elrendelése iránti kérelem (gyermekvédelmi szakellátás)
115. Kérelem a gyermeket megillető tartásról lemondó nyilatkozat jóváhagyására
116. Kiskorú gyermeket vagy gondnokoltat örökösödési jogviszony alapján megillető jogról vagy kötelezettségről rendelkező törvényes képviselői jognyilatkozat jóváhagyása iránti kérelem
117. Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy vagyoni jogát érintő jognyilatkozat jóváhagyására
118. Gyermek huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelölésére irányuló kérelem
119. Kérelem a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási helynek az elhagyására, a gyermeknek a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének kijelölésére
120. Határon átnyúló tartásdíj iránti igény érvényesítésére irányuló kérelem
121. -
122. Kérelem a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásának szabályozására, valamint a kapcsolattartás végrehajtására
123. Áldozatsegítő támogatás visszatérítése esetén a visszatérítendő összeg megfizetésével szemben benyújtott halasztás és részletfizetés iránti kérelem
124. Közúti járművezetők utánképzésének engedélyezése iránti kérelem
125. Nagyhajók, önjáró- és nem önjáró úszó munkagépek, önjáró- és nem önjáró kompok, úszóművek, kishajók és vízi sporteszközök üzemképességét igazoló okmány kiadása iránti kérelem
126. Hajólajstromba vétel iránti kérelem
127. Hajólajstromban nyilvántartott adatokban bekövetkezett adatváltozás átvezetése iránti kérelem
128. Hajólajstrommal kapcsolatos tulajdoni lap másolat kiadása iránti kérelem
129. Hajólajstromból való törlés iránti kérelem
130. Úszólétesítmények önkéntes üzemképességi vizsgálata iránti kérelem
131. Közúti közlekedési szakemberek vizsgakötelezettség alóli mentesítése iránti kérelem
132. Közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének, továbbképzésének engedélyezése iránti kérelem
133. Szakoktatói, iskolavezetői szaktanfolyamokkal kapcsolatos egyedi felmentés iránti kérelem
134. Személytaxi-szolgáltatás engedélyezése iránti kérelem
135. Személytaxi-szolgáltatásra jogosító engedély módosítása iránti kérelem
136. Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás engedélyezése iránti kérelem
137. Személygépkocsis személyszállítói engedély módosítása iránti kérelem
138. Személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvány kiadása iránti kérelem
139. Személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvány módosítása iránti kérelem
140. Közúti árutovábbítási engedély és engedélykivonatok kiadása iránti kérelem
141. Közúti árutovábbítási engedély és engedélykivonatok módosítása, meghosszabbítása iránti kérelem
142. Autóbuszos közúti személyszállítási engedély és engedélykivonatok kiadása iránti kérelem
143. Autóbuszos közúti személyszállítási engedély és engedélykivonatok módosítása, meghosszabbítása iránti kérelem
144. Közúti áruszállítási igazolvány kiadása iránti kérelem
145. Közúti személyszállítási igazolvány kiadása, módosítása iránti kérelem
146. Közúti közlekedési szolgáltatást végző gazdálkodó szervezet által benyújtott, EGT tagállamon kívüli állampolgár részére járművezetői igazolvány kiadása iránti kérelem
147. -
148. -
149. Közúti járművek összeépítésének engedélyezése iránti kérelem
150. Gépjármű, mezőgazdasági vontató és pótkocsi egyedi átalakításának engedélyezése iránti kérelem
151. Lassú járművek egyedi átalakításának engedélyezése iránti kérelem
152. Vizsgáló állomási tevékenység engedélyezése, a vizsgáló állomással a hatósági szerződés megkötése iránti kérelem
153. Közúti jármű előzetes eredetiségvizsgálata során közreműködő szervezetek engedélyezése iránti kérelem
154. Digitális tachográf kártya cseréje, pótlása iránti kérelem
155. A Nemzeti Közlekedési Hatósággal hatósági szerződést kötött típusvizsgálót, illetve elfogadott szakértőt alkalmazó autóbusz fenntartó emelt sebességhatárú autóbuszok vizsgálatára való feljogosítása iránti kérelme
156. Túlméretes és megengedett össztömeget, illetve tengelyterhelést meghaladó járművek forgalomba helyezésének engedélyezése iránti kérelem
157. Megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetéséhez előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
158. Közúti közlekedési szolgáltatást végző gépjármű vezetéséhez előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
159. Nemzetközi közúti, személyszállítást végző, a vezetőülésen kívül legalább 17 állandó ülőhellyel rendelkező autóbusz vezetéséhez szükséges előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
160. Személyszállítást végző autóbusz és trolibusz, valamint személygépkocsi vezetéséhez előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
161. 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó,
közúti közlekedési szolgáltatást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény vezetéséhez szükséges előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
162. 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, nemzetközi közúti áruszállítást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény vezetéséhez szükséges előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
163. Veszélyes áru szállítását végző gépjármű vezetéséhez előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
164. Gépjárművezető előzetes orvosi vizsgálata során elrendelt előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
165. Gépjármű-vezetési gyakorlatból ötödik sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
166. Trolibusz vezetéséhez szükséges előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
167. Járművezető munkáltatójának kérésére rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
168. Járművezető kezdeményezésére rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
169. A gépjárművezető előzetes, időszakos vagy soron kívüli vizsgálatát végző orvos, illetőleg orvosi bizottság megkeresésére rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
170. Megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetéséhez időszakos pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem 
171-174.
175. A fővárosi kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak és azok műtárgyai építésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának, megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése iránti kérelem
176. Külföldön szerzett vasúti képesítés honosítása iránti kérelem
177. Méltányossági kérelem visszakövetelt támogatás, illetve késedelmi pótlékának elengedésére
178. Munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtás költségeinek megtérítése iránti kérelem
179. Bértámogatás iránti kérelem hátrányos helyzetű személy foglalkoztatása esetén
180. Bértámogatás iránti kérelem megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén
181. Munkatapasztalat-szerzési támogatás iránti kérelem
182. Részmunkaidős foglalkoztatás támogatása iránti kérelem létszámleépítések megelőzése érdekében
183. Vállalkozóvá válási támogatás iránti pályázat
184. Vállalkozói tevékenység folytatásához és megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségeinek támogatása iránti pályázat
185. Csoportos létszámcsökkentések hátrányos következményeinek enyhítését célzó támogatás iránti kérelem
186. Helyközi utazás támogatása iránti kérelem
187. Csoportos személyszállítás támogatása iránti kérelem
188. Munkaerő-piaci szolgáltatásban történő részvételi költségek megtérítése iránti kérelem
189. Munkaerő-piaci szolgáltatásban történő részvétel időtartamára keresetpótló támogatás megállapítása iránti kérelem
190. Jelentkezés az Ifjúsági Garancia Rendszerbe és a keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia (GINOP 5.2.1-14/ VEKOP 8.2.1-15) munkaerő-piaci programra
191. Jelentkezés az "Út a munkaerőpiacra" (GINOP 5.1.1-15 / VEKOP 8.1.1-15) munkaerő-piaci programra
192. Szabad rendelkezésű erdő átminősítése iránti kérelem
193. Erdő fátlan állapotban tartása iránti kérelem
194. Erdészeti létesítmény létesítésének, felújításának, bővítésének, helyreállításának, korszerűsítésének, fennmaradásának használatbavételének, rendeltetése megváltoztatásának, lebontásának, elmozdításának engedélyezése iránti kérelem
195. Erdőgazdálkodó nyilvántartásba vétele, törlése, nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
196. Erdő rendeltetésének megváltoztatása iránti kérelem
197. Erdő üzemmódjának megváltoztatása iránti kérelem
198. Erdőterv határozat kiadása iránti kérelem
199. Erdőterv határozat módosítása iránti kérelem
200. Erdőtelepítési tervdokumentáció jóváhagyására irányuló kérelem
201. Fásítás telepítésének engedélyezése iránti kérelem
202. Erdőtelepítés befejezésének bejelentése
203. Országos Erdőállomány Adattárból való törlés iránti kérelem
204. Erdősítési határidők módosítására irányuló kérelem
205. Tarvágás erdőfelújítási biztosíték nyújtásához kötése iránti kérelem
206. Természetes mag eredetű erdőfelújításhoz kapcsolódó véghasználat, valamint szálalás március 31. és szeptember 1. közötti végrehajtásának engedélyezése iránti kérelem
207. Erdészeti szaporítóanyag gyűjtésének engedélyezése iránti kérelem
208. Vízgazdálkodási elsődleges rendeltetésű erdőben cserjék kivágásának engedélyezése iránti kérelem
209. Erdő igénybevételének engedélyezése iránti kérelem
210. Erdő igénybevételének előzetes elvi engedélyezése iránti kérelem
211. Erdő időleges igénybevételére vonatkozó engedély meghosszabbítása iránti kérelem
212. Járműközlekedésre használható út kijelölésére irányuló kérelem
213. Lovas és kerékpáros technikai sportverseny engedélyezése iránti kérelem
214. Termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezése iránti kérelem
215. Termőföld belterületbe vonásának engedélyezése iránti kérelem
216. Termőföld időleges más célú hasznosításának engedélyezése iránti kérelem
217. Egyesített telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelem
218. Ingatlan-nyilvántartási vagy egyéb célú földmérési és térképészeti adatok igénylése iránti kérelem
219. Ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkák vizsgálata és záradékolása iránti kérelem
220. Alappontsűrítés vizsgálata iránti kérelem
221. Globális műholdas helymeghatározó rendszerek alkalmazásával végzett geodéziai munkák vizsgálata és átvétele iránti kérelem
222. Földmérési munkák bejelentése
223. Halászati és horgászati méret- vagy mennyiségi korlátozás alóli felmentés, vagy a jogszabálynál szigorúbb méret-, illetve mennyiségi korlátozás engedélyezésére irányuló kérelem
224. Fajlagos tilalmi idő megrövidítésére, meghosszabbítására vagy az alóli felmentés engedélyezésére irányuló kérelem
225. Halgazdálkodási kíméleti terület kijelölésére, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem
226. Hal élőhely- és állományvédelmi intézkedések elrendelésére irányuló kérelem
227. Ponty faj esetében a fajlagos tilalmi idő alóli felmentés 5 éves időtartamra történő engedélyezésére irányuló kérelem
228. Természetvédelmi oltalom alatt nem álló, nem fogható halfajok fogási tilalma alóli időszakos felmentése engedélyezésére irányuló kérelem
229. Általános halászati, illetve horgászati tilalom elrendelésére irányuló kérelem
230. Társadalmi halőrök megbízására irányuló kérelem
231. Halgazdálkodási vízterületté nyilvánítás iránti kérelem
232. Az államot megillető halgazdálkodási jog haszonbérleti vagy vagyonkezelési szerződés útján történő átengedésére vonatkozó szerződés benyújtása a halgazdálkodási hatóság részére
233. Állami horgászjegy értékesítésére, érvényesítésére, hosszabbítására vonatkozó megbízási szerződés megkötése iránti kérelem
234. -
235. Halgazdálkodási terv jóváhagyása, módosítása, illetve érvényessége 90 nappal történő meghosszabbítása iránti kérelem
236. Halászati engedély kiadása iránti kérelem
237. Állami halászjegy kiadása iránti kérelem
238. Fogási tanúsítvány nyomtatványtömb kiadása iránti kérelem
239. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 46. § (2) és (3) bekezdése szerinti tiltott halfogási eszközök tekintetében felmentés kiadása iránti kérelem
240. Halmentési tevékenység végzésének engedélyezésére irányuló kérelem
241. Horgászverseny megrendezése, továbbá a horgászat, a halászati hagyományok, illetve a halételek megismertetése és népszerűsítése érdekében tartandó rendezvény céljából a jogszabályok szerinti felmentések megadása iránti kérelem
242. Jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítésével kapcsolatos méltányosság iránti kérelem
243-244.
245. Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltató nyilvántartásba vétel iránti kérelme
246. Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltató adatváltozásról szóló bejelentése
247. Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltató nyilvántartásból való törlés iránti kérelme
248. Nyílt területen, a talaj felszínének megbontásával nem járó előkutatás megkezdése időpontjának előzetes bejelentése
249. Nyílt területen ásványi nyersanyagkutatás és arra kutatási jog adományozása iránti kérelem
250. Bányatelek-megállapítást követően az ásványvagyon feltárásának és kitermelésének
engedélyezése iránti kérelem
251. Bányatelek-megállapítást követően a műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelem
252. Meddőhányó hasznosítása iránti kérelem
253. Földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezet kutatásának engedélyezése iránti kérelem
254. Földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezet kiképzésének engedélyezése iránti kérelem
255. Földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezetek tárolásra történő hasznosításának engedélyezése iránti kérelem
256. Zárt területen a geotermikus energia kutatásának engedélyezése iránti kérelem
257. Zárt területen a geotermikus energia kinyerésének és hasznosításának engedélyezése iránti kérelem
258. Zárt területen a geotermikus energia hasznosításához szükséges földalatti és felszíni létesítmények megépítésének engedélyezése iránti kérelem
259. Zárt területen a geotermikus energia hasznosításához szükséges földalatti és felszíni létesítmények használatbavételének engedélyezése iránti kérelem
260. Bányászati hulladék kezelésének engedélyezése iránti kérelem
261. Bányászati hulladékkezelő létesítmény üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem
262. Bányászati hulladékkezelő létesítmény bezárásának engedélyezése iránti kérelem
263. Kőolaj- és földgázbányászatra megállapított bányatelek földalatti gáztárolásra történő kiterjesztésének engedélyezése iránti kérelem
264. Hatósági engedély alapján gyakorolt bányászati jog átruházásához való hozzájárulás iránti kérelem
265. Föld alatti gáztárolóban lévő, állami tulajdonban álló szénhidrogén bányavállalkozói tulajdonba adásának engedélyezése iránti kérelem
266. Zárt területen koncesszió keretében meghatározott ásványi nyersanyag vagy geotermikus energia, illetve nyílt területen meghatározott ásványi nyersanyag kutatására irányuló kutatási tevékenység megkezdése érdekében kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelem
267. Kutatási jog más ásványi nyersanyagra történő kiterjesztésének engedélyezése iránti kérelem
268. Bányafelügyelet jóváhagyásához kötött visszavonható bankgarancia visszavonásának engedélyezése iránti kérelem
269. Geotermikus védőidom kijelölése iránti kérelem
270. Szénhidrogén szállítóvezeték használatba vételének engedélyezése iránti kérelem
271. Bányatelek megállapítása iránti kérelem
272. Bányatelek módosítása iránti kérelem
273. Kitermelés, illetve üzemszerű földalatti szénhidrogén tárolás megkezdésére megállapított határidő legfeljebb 5 évvel történő meghosszabbítása iránti kérelem
274. Építési és telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezése a bányatelekkel fedett ingatlanokra (a vonatkozó építésügyi jogszabályok rendelkezései szerint)
275. Bányatelek nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
276. Bányabezárásra, szénhidrogén mező felhagyására kidolgozott műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelem
277. Bányavállalkozóknak a területek egyesítésében és a kitermelési feltételekben történő megállapodásának jóváhagyása iránti kérelem
278. Kitermelés szüneteltetése műszaki üzemi tervének jóváhagyása és a szüneteltetés engedélyezése iránti kérelem
279. Védőpillér kijelölése iránti kérelem
280. Védőpillér lefejtésének vagy meggyengítésének engedélyezése iránti kérelem
281. Bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentése
282. Használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások tájrendezési tervének jóváhagyása iránti kérelem
283. A föld alatti bányatérségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítására készített műszaki terv engedélyezése iránti kérelem
284. Bányatelek még igénybe nem vett részére vonatkozó igénybevételi ütemterv elfogadása iránti kérelem
285. Komplex műveleti terv jóváhagyásával célkitermelőhely létesítésének engedélyezése iránti kérelem
286. Művelési eljárás növelt hatékonyságúnak minősítése iránti kérelem
287. Bányászati kutatási terület (vagy annak egy része) visszaadásának elfogadása iránti kérelem
288. Érvényes műszaki üzemi terv módosításának jóváhagyása iránti kérelem
289. Más célra hasznosított föld alatti bányatérségek felhagyásának engedélyezése iránti kérelem
290. Bányabiztonsági szabályzatok egyes előírásai alól eltérés engedélyezése iránti kérelem
291. A földtani kutatás során nyert mintaanyagok selejtezésének engedélyezése iránti kérelem
292. Jelölt terméknek a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai
Megállapodás szerinti osztályba sorolásának jóváhagyása iránti kérelem
293. Jelölt terméknek a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (RID) szerinti osztályba sorolásának jóváhagyása iránti kérelem
294. Bányászati hulladék-gazdálkodási terv jóváhagyása iránti kérelem
295. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 1. § (1) bekezdés f) pontja szerinti létesítmények, továbbá a földalatti gáztároló létesítményei felhagyásának engedélyezése iránti kérelem
296. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 1. § (1) bekezdés f) pontja szerinti létesítmények, továbbá a földalatti gáztároló létesítményei elbontásának engedélyezése iránti kérelem
297. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 1. § (1) bekezdés f) pontja szerinti létesítmények, továbbá a földalatti gáztároló létesítményei létesítésének engedélyezése iránti kérelem
298. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 1. § (1) bekezdés f) pontja szerinti létesítmények, továbbá a földalatti gáztároló létesítményei használatbavételének engedélyezése iránti kérelem
299. Cseppfolyós propán-, bután gázok és ezek elegyei töltő és tároló létesítményeinek, valamint elosztóvezetékei létesítésének engedélyezése iránti kérelem
300. Cseppfolyós propán-, bután gázok és ezek elegyei töltő és tároló létesítményeinek, valamint elosztóvezetékei használatbavételének engedélyezése iránti kérelem
301. Cseppfolyós propán-, bután gázok és ezek elegyei töltő és tároló létesítményeinek, valamint elosztóvezetékei felhagyásának engedélyezése iránti kérelem
302. Cseppfolyós propán-, bután gázok és ezek elegyei töltő és tároló létesítményeinek, valamint elosztóvezetékei elbontásának engedélyezése iránti kérelem
303. Nyílt területen a geotermikus energia nem vízjogi engedély alapján végzett kinyerésének engedélyezése iránti kérelem
304. Gázelosztó vezeték létesítésére és használatára vonatkozóan az előmunkálati jog engedélyezésére irányuló kérelem
305. Gázelosztó vezeték létesítésére és használatára vonatkozóan a vezetékjog engedélyezésére irányuló kérelem
306. Gázelosztó vezeték létesítésére és használatára vonatkozóan a használati jog engedélyezésére irányuló kérelem
307. Ingatlantulajdonos vezetékjog megszüntetése iránti kérelme
308. Szénhidrogén-szállítóvezetékhez kapcsolódó távközlő hálózat technológiai berendezésekhez tartozó létesítmény engedélyezése iránti kérelem
309. Engedélyköteles létesítmény több bányavállalkozó által történő, közös használatához való hozzájárulás iránti kérelem
310. Bányafelügyelet által engedélyezett létesítmény felhagyásának, lebontásának bejelentése
311. Bányászati tevékenységek elvégzésére a bányavállalkozóval szerződést kötött vállalkozó, alvállalkozó igénybevételének bejelentése
312. Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény használatbavételének engedélyezése iránti kérelem
313. Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény átalakításának engedélyezése iránti kérelem
314. Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény javításának engedélyezése iránti kérelem
315. Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény elbontásának engedélyezése iránti kérelem
316. Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény létesítésének engedélyezése iránti kérelem
317. A bányabiztonsági szabályzatok előírásai alóli általános eltérés engedélyezése iránti kérelem
318. Földgázszállítási, földgáztárolási, földgázelosztási, valamint a propán-, butángázok és ezek elegyeinek vezetéken történő elosztási és szolgáltatási működési engedély benyújtásának feltételét képező minősítés megadása iránti kérelem
319. Pébégáz töltőtelepek és a töltőtelepen lévő, a gázpalackokra előírt időszakos ellenőrzésére, a nyomáspróbázás és a szükséges javítások elvégzésére szolgáló létesítmények építés-szerelésének engedélyezése iránti kérelem
320. Pébégáz töltőtelepek és a töltőtelepen lévő, a gázpalackokra előírt időszakos ellenőrzésére, a nyomáspróbázás és a szükséges javítások elvégzésére szolgáló létesítmények üzembe helyezésének engedélyezése iránti kérelem
321. Pébégáz forgalmazási tevékenység megkezdésének engedélyezése iránti kérelem
322. A Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata előírásai alól általános érvényű eltérés engedélyezése iránti kérelem
323. A Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata előírásai alól egyedi eltérés engedélyezése iránti kérelem
324. A Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata előírásai alól egyedi felmentés engedélyezése iránti kérelem
325. A Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat előírásai alól általános érvényű eltérés engedélyezése iránti kérelem
326. A Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat előírásai alól általános érvényű felmentés engedélyezése iránti kérelem
327. A Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat előírásai alól egyedi eltérés engedélyezése iránti kérelem
328. A Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat előírásai alól egyedi felmentés engedélyezése iránti kérelem
329. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 3. mellékletében felsorolt, sajátos építmények tekintetében bejelentés tétele építési tevékenység végzéséről
330. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 3. mellékletében felsorolt, sajátos építmények tekintetében bejelentés tétele az építési tevékenység befejezéséről
331. Vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási munkákra irányadó bányafelügyeleti műszaki-biztonsági előírásoknak való megfelelésről bányafelügyeleti igazolás kiadása iránti kérelem
332. Polgári felhasználású robbanóanyag forgalmazásának engedélyezése iránti kérelem
333. Robbanóanyagok gyártásának (helyszíni keverésének) engedélyezése iránti kérelem
334. Polgári felhasználású robbanóanyagok megszerzésének engedélyezése iránti kérelem
335. Polgári felhasználású robbanóanyagok tárolásának engedélyezése iránti kérelem
336. Polgári felhasználású robbanóanyagok felhasználásának engedélyezése iránti kérelem
337. Tűzijáték testek besorolásának jóváhagyása iránti kérelem
338. Robbantásvezetői, robbantómesteri képző, továbbképző tanfolyam indításának előzetes jóváhagyása iránti kérelem
339. Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárból és a mélyfúrási magminta gyűjteményből adatkérés (betekintésre)
340. Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárból és a mélyfúrási magminta gyűjteményből adatszolgáltatás díj ellenében
341. Földtani kutatás engedélyezése iránti kérelem
342. Földtani kutatási engedély módosítására irányuló kérelem
343. Földtani kutatási engedély átruházására irányuló kérelem
344. Szén-dioxid geológiai tárolására alkalmas tárolóhely tekintetében tárolási engedély iránti kérelem
345. Szén-dioxid besajtolási tevékenység megkezdésének előzetes bejelentése
346. Tárolóhelyhez vagy szállítóhálózathoz való hozzáférés megtagadása jogszerűségének vizsgálatára irányuló kérelem
347. Az üzemeltető és a szállítóhálózat üzemeltetője, valamint a szén-dioxid kibocsátójának együttműködési megállapodásáról vagy a megállapodás hiányáról szóló tájékoztatás megküldése
348. A bányászatról szóló törvény szerinti jelentős változás bejelentése
349. Szivárgás vagy jelentős rendellenesség bejelentése
350. Szén-dioxid geológiai tárolására alkalmas tárolóhely tekintetében tárolási engedély módosítás iránti kérelem
351. Szén-dioxid geológiai tárolására alkalmas tárolóhely tekintetében tárolóhely bezárása iránti kérelem
352. Az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid geológiai tárolására szolgáló tárolóhely esetében pénzügyi biztosíték összegének csökkentéséhez vagy felhasználásához szükséges jóváhagyás iránti kérelem
353. Nyugdíj előtti álláskeresési segély megállapítása iránti kérelem
354. Nyugdíj előtti álláskeresési segély szüneteltetése iránti kérelem (bejelentés)
355. Nyugdíj előtti álláskeresési segély megszüntetése iránti kérelem
356. Munkavállalási engedély iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok részére
357. Mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedély iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok részére
358. Munkavállalási engedély meghosszabbítása iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok esetében
359. Munkavállalási engedély visszavonása iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok esetében
360. Mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedély visszavonása iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok esetében
361. 15 napon túl történő koporsós temetés engedélyezésére irányuló kérelem
362. Duna főágában, hajózás korlátozását igénylő rendezvény engedélyezése iránti kérelem
363. Autóbusz nemzetközi járati engedélyének kiadása iránti kérelem
364. Magyar honosságú járművek jogszabályokban, egyezményekben megjelölt árutovábbítási igényeinek kielégítéséhez külföldi járati (árufuvarozási) engedélyek kibocsátása iránti kérelem
365. A Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája (CEMT) által létrehozott közlekedési engedélyek iránti kérelem
366. Magyar honosságú autóbuszok külföldi különjárati engedélyeinek kibocsátása iránti kérelem
367. Közúti árufuvarozási tevékenység keretében végzett radioaktív anyag továbbításának engedélyezése iránti kérelem
368. A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi közúti szállításáról szóló Egyezmény (ATP) hatálya alá tartozó szállítóeszközök azonosító jelzésének hitelesítése iránti kérelem
369. A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi közúti szállításáról szóló Egyezmény (ATP) hatálya alá tartozó szállítóeszközök alkalmassági bizonyítványának kiállítása iránti kérelem
370. A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi közúti szállításáról szóló Egyezmény (ATP) hatálya alá tartozó szállítóeszközök külföldi vizsgálati eredményének honosítása iránti kérelem
371. A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a menetíró készülék, az adatrögzítő lap, valamint a tachográf-kártya jóváhagyása iránti kérelem
372. Muzeális jellegű járművek karbantartásához az előírt követelményeket nem teljesítő festék és fényező termékek forgalomba hozatalának engedélyezése iránti kérelem
373. Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyokra és jövedelmekre, keresetekre vonatkozó, a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásba bejelentett adatok egyeztetésére irányuló hatósági eljárás megindítása iránti kérelem
374. Természetvédelmi kártalanítás jogalapjának és mértékének megállapítása iránti kérelem
375. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet szerinti közösség területére történő behozatalhoz szükséges engedély kiállítása iránti kérelem
376. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet szerinti közösség területére történő kivitelhez szükséges engedély kiállítása iránti kérelem
377. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet szerinti közösség területére történő újra kivitelhez szükséges engedély kiállítása iránti kérelem
378. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) megszerzésének bejelentése
379. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) tartásának bejelentése
380. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) az ország területére történő behozatalának bejelentése
381. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) az ország területéről történő kivitelének bejelentése
382. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) elidegenítésének bejelentése
383. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) elhullásának bejelentése
384. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) megsemmisülésének bejelentése
385. A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti eredetigazolás kiállítása iránti kérelem
386. Egységes környezethasználati engedély iránti kérelem új és meglévő létesítményre
387. Környezetvédelmi engedély kiadása iránti kérelem
388. Környezetvédelmi engedély módosítása iránti kérelem
389. Meglévő tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata során az egységes környezethasználati engedély megadása iránti kérelem
390. Új tevékenység esetén az egységes környezethasználati engedély megadása iránti kérelem
391. Egységes környezethasználati engedély módosítása iránti kérelem
392. Környezetvédelmi felülvizsgálat alapján a tevékenység folytatásának engedélyezése
(működési engedély megadása) iránti kérelem
393. Környezetvédelmi teljesítményértékelés jóváhagyása iráni kérelem
394. Bejegyzés alapjául szolgáló környezetszennyezettség ténye, mértéke és jellege megszűnésének, illetve megváltozásának megállapítása iránti kérelem
395. Veszélyes hulladék közvetítői, kereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti kérelem
396. Veszélyes hulladék szállításának engedélyezése iránti kérelem
397. Veszélyes hulladék hasznosításának engedélyezése iránti kérelem
398. Veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezése iránti kérelem
399. Veszélyes hulladéknak más veszélyes hulladékkal, nem veszélyes hulladékkal vagy bármilyen más anyaggal való kezelés céljából történő keverésének engedélyezése iránti kérelem
400. Veszélyes hulladék ártalmatlanításának engedélyezése iránti kérelem
401. Nem veszélyes hulladék közvetítői, kereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti kérelem
402. Nem veszélyes hulladék szállításának engedélyezése iránti kérelem
403. Nem veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezése iránti kérelem
404. Nem veszélyes hulladék hasznosításának engedélyezése iránti kérelem
405. Nem veszélyes hulladék ártalmatlanításának engedélyezése iránti kérelem
406. Hulladéklerakó rekultivációjának és utógondozásának engedélyezése iránti kérelem
407. Növényvédőszerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőhely engedélyezése iránti kérelem
408. Levegőtisztaság-védelmi engedély iránti kérelem
409. Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adattartalmának változása esetén működési engedély módosítása iránti kérelem
410. Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adattartalmának változása esetén működési engedély visszavonása iránti kérelem
411. Helyhez kötött légszennyező pontforrás engedélyezése iránti kérelem
412. Előzetes vizsgálati eljárás iránti kérelem
413. Több egyforma berendezéssel kapcsolatos mérési kötelezettség teljesítése alóli felmentés iránti kérelem
414. Zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem
415. A hulladékról szóló törvény szerinti közvetítő szervezet tevékenységének engedélyezése iránti kérelem
416. Gyermek nevelésbe vételének megszüntetésére irányuló kérelem
417. Képzelt apa adatainak megállapítása iránti kérelem
418. Tizennegyedik életévét betöltött gyermek kérelme vér szerinti szülei adatainak megadása érdekében
419. Gyermek nevelésbe vételére irányuló kérelem
420. Külföldinek minősülő - a foglalkoztató kérelmére Társadalombiztosítási Azonosító Jellel már rendelkező - biztosított kérelme a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló okmány iránt
421. Tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem
422. Vagyonkezelői jog bejegyzés iránti kérelem
423. Vagyonkezelői jog törlése iránti kérelem
424. Földhasználati jog bejegyzése iránti kérelem
425. Földhasználati jog törlése iránti kérelem
426. Haszonélvezeti jog bejegyzése iránti kérelem
427. Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult vagy kötelezett adataiban történő változás átvezetése iránti kérelem
428. Ingatlan művelési ágában bekövetkezett változás bejelentése
429. Ingatlan rendeltetésmódjában bekövetkezett változás bejelentése
430. Ingatlan minőségi osztályában bekövetkezett változás bejelentése
431. Rendezetlen tulajdoni állású ingatlanra vonatkozó tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem
432. Ingatlan-nyilvántartási okiratokba történő betekintés iránti kérelem
433. Elő- és visszavásárlási jog, vételi jog, valamint eladási jog bejegyzése iránti kérelem
434. Elő- és visszavásárlási jog, vételi jog, valamint eladási jog törlése iránti kérelem
435. Tartási- és életjáradéki jog bejegyzése iránti kérelem
436. Tartási- és életjáradéki jog törlése iránti kérelem
437. Jelzálogjog bejegyzése iránti kérelem
438. Jelzálogjog törlése iránti kérelem
439. Társasház alapító okiratának módosítása iránti kérelem
440. Elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom, valamint rendelkezés jogát egyéb módon korlátozó tilalom tényének feljegyzése iránti kérelem
441. Elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom, valamint rendelkezés jogát egyéb módon korlátozó tilalom tényének törlése iránti kérelem
442. Tulajdonjog-fenntartással történt eladás tényének feljegyzése iránti kérelem
443. Tulajdonjog-fenntartással történt eladás tényének törlése iránti kérelem
444. Szolgalmi vagy egyéb használati jog alapján termőföld időleges más célú hasznosításának bejelentése
445. Művelés alól kivett terület újrahasznosítási tervének jóváhagyása iránti kérelem
446. Földhasználati bejelentés, ha a földhasználati bejelentési adatlaphoz mellékletet jogszabály szerint csatolni kell
447. Földhasználat megszűnésének bejelentése és földhasználati nyilvántartásból való törlés iránti kérelem
448. Ingatlan címadataiban történt változás átvezetése iránti kérelem (Földhasználat adataiban történt változás bejelentése)
449. Földhasználati nyilvántartási okirattárból iratmásolat kiadása iránti kérelem
450. Méregjelzésű vagy tűz- és robbanásveszélyes növényvédőszer elvesztésére, elcserélésére, eltulajdonítására, növényvédőszernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, állóvízbe vagy vízfolyásba jutására vonatkozó bejelentés
451. Nádas égetésének engedélyezésére irányuló kérelem
452. Egyedi marhalevél kiállítása iránti kérelem
453. Közös marhalevél kiállítása iránti kérelem
454. Állategészségügyi igazolás marhalevélbe történő bejegyzése iránti kérelem
455. Állategészségügyi igazolás marhalevélbe történő bejegyzésének megújítása iránti kérelem
456. Irányítási intézkedés marhalevélbe történő bejegyzése iránti kérelem
457. Marhalevélben történő lejegyzés iránti kérelem
458. Marhalevél-másodlat kiállítása iránti kérelem
459. Marhalevél megsemmisítésre, illetve nyilvántartásból való törlésre történő benyújtása
460. Marhalevél pótlása iránti kérelem
461. Marhalevél kiigazítása iránti kérelem
462. Haditechnikai külkereskedelmi tevékenységi engedély iránti kérelem
463. Haditechnikai tárgyalási engedély iránti kérelem
464. Haditechnikai tranzit engedély iránti kérelem
465. Haditechnikai eszközök és szolgáltatások igénybevételére jogosító tanúsítás iránti kérelem
466. Haditechnikai bróker engedély iránti kérelem
467. Haditechnikai külkereskedelmi globális forgalmi engedély iránti kérelem
468. Hadiipari tevékenységi engedélyezés lefolytatására irányuló kérelem
469. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó egyedi export engedély kiadására irányuló kérelem
470. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó globális export engedély kiadására irányuló kérelem
471. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó transzfer engedély kiadására irányuló kérelem
472. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó brókerügyleti engedély kiadására irányuló kérelem
473. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó tranzit engedély kiadására irányuló kérelem
474. Haditechnikai külkereskedelmi egyedi forgalmi engedély iránti kérelem
475. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó Nemzetközi Importigazolás kiadására irányuló kérelem
476. Nyilvántartásba vételi kérelem kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezése kapcsán
477. A vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1997. évi CIV. törvény 1. Melléklet B) pont 1. listáján felsorolt mérgező vegyület, prekurzor gyártásának engedélyezése iránti kérelem
478. Mezőgazdasági importengedély iránti kérelemhez szükséges biztosíték benyújtása
479. Monitoring engedély kiadására irányuló kérelem gabonatermékek kapcsán
480. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzára vonatkozóan
481. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem harmadik országokból származó, az 1003 00 KN árpára vonatkozóan
482. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem harmadik országból származó kukoricára vonatkozóan
483. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem az afrikai, karibi és csendes-óceáni államokból, illetve a tengerentúli országokból és területekről származó egyes gabonahelyettesítő termékek és feldolgozott gabona- és rizstermékek behozatalára vonatkozóan
484. Monitoring engedély kiadására irányuló kérelem rizstermékek kapcsán
485. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem a tengerentúli országokból és területekről (TOT) származó rizs behozatalára vonatkozóan
486. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem rizs és törmelék rizs harmadik országból történő behozatala kapcsán
487. Származási igazolás alapján monitoring engedély kiadására irányuló kérelem basmati rizs behozatala kapcsán
488. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem Bangladesből származó rizs behozatala kapcsán
489. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem a legkevésbé fejlett országokból származó rizs behozatala kapcsán
490. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem az 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállításához felhasznált, az 1006 40 00 KN kód alá tartozó törmelék rizs behozatala kapcsán
491. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem a harmadik országokból származó fokhagyma és más mezőgazdasági termékek importjának "A" engedélyek (GATT kontingens terhére történő import) engedélyezése kapcsán
492. Monitoring engedély kiadására irányuló kérelem a harmadik országokból származó fokhagyma és más mezőgazdasági termékek importjának "B" engedélyek (GATT kontingensen kívül történő import) engedélyezése kapcsán
493. Harmadik országokból származó tartósított gomba import vámkontingens engedélyezésére irányuló kérelem
494. Harmadik országból származó kontingensen kívüli olívaolaj import engedélyezése kapcsán monitoring engedély kiadására irányuló kérelem
495. Tunéziából származó olívaolaj import vámkontingens engedélyezésére irányuló kérelem
496. Meghatározott harmadik országokból származó cukor vámkontingens keretében történő import engedélyezésére irányuló kérelem
497. Kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatalának engedélyezésére irányuló kérelem
498. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem az 1701 KN-kód alá tartozó cukor csökkentett vámtétellel történő behozatalára vonatkozóan
499. Rostkender import monitoring engedélyezésére irányuló kérelem
500. Harmadik országokból származó tojás vámkontingens engedélyezésére irányuló kérelem
501. Etil-alkohol import monitoring engedélyezésére irányuló kérelem
502. Élő és feldolgozott éti csiga kivitelének engedélyezésére irányuló kérelem
503. Szarvasmarha termékek monitoring engedélyezésére irányuló kérelem
504. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem behozatali jog alapján kezelt meghatározott minőségű termékek előállítása céljából feldolgozásra szánt fagyasztott marhahús kapcsán
505. Behozatali jog alapján kezelt, a szarvasmarhafélék 0202 KN-kód alá tartozó fagyasztott húsára, valamint a 0206 29 91 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem
506. Eredetigazolással, Argentínából és egyéb országokból importálható, fagyasztott, sovány dagadó import vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem
507. "Hilton hús" import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem
508. Chilei származású marha- és borjúhús kontingens engedély kiadására irányuló kérelem
509. Nyugat-balkáni származású "baby beef" import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem
510. Svájci származású szárított, kicsontozott marhahús import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem
511. Svájci származású élő marha import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem
512. Tejtermékek import monitoring engedély kiadására irányuló kérelem
513. Tejtermékek import-kontingens engedély (CXL jegyzék, svájci, norvég, török, moldáv, ukrán, új-zélandi és izlandi megállapodások, egyezmények) kiadására irányuló kérelem
514. Új-zélandi vaj import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem
515. Inward Monitoring Arrangement (IMA 1) tanúsítvány alapján kiadott AGRIM engedéllyel bonyolított behozatal engedélyezésére irányuló kérelem
516. Baromfi 0% vámtételű GATT-kontingensek (CXL jegyzék) engedélyezésére irányuló kérelem
517. Baromfihús csökkentett vámtételű GATT-kontingensek engedélyezésére irányuló kérelem
518. Egyes izraeli származású baromfihús termék import-kontingenseinek engedélyezésére irányuló kérelem
519. Egyes USA-származású baromfihús termék import-kontingenseinek engedélyezésére irányuló kérelem
520. Egyes sózott vagy páclében levő baromfihús, csirke- és pulykahús-készítmény csökkentett vámtételű import-kontingensének engedélyezésére irányuló kérelem
521. Egyes csökkentett vámtételű GATT import sertéshús-kontingensek engedélyezésére irányuló kérelem
522. Kábítószer-prekurzorok birtoklására, forgalomba hozatalával kapcsolatos tevékenységre vonatkozó engedély kiadása iránti kérelem
523. Kábítószer-prekurzorok birtoklásával, forgalomba hozatalával kapcsolatos tevékenység bejelentése
524. Kábítószer-prekurzorok behozatalával, kivitelével vagy kereskedelmi közvetítésével kapcsolatos tevékenység bejelentése
525. Kábítószer-prekurzorok behozatalával, kivitelével vagy kereskedelmi közvetítésével kapcsolatos tevékenységre vonatkozó engedély kiadása iránti kérelem
526. Kábítószer-prekurzorok kiviteli engedélyének kiadása iránti kérelem
527. Kábítószer-prekurzorok behozatali engedélyének kiadása iránti kérelem
528. A további felhasználásra, értékesítésre alkalmatlanná vált kábítószer-prekurzorok
ártalmatlanítása helyének, időpontjának és módjának bejelentése
529. Megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységének engedélyezése iránti kérelem
530. Nemesfém tárgyak és termékek laboratóriumi vizsgálatára és minősítésére irányuló kérelem
531. Magánszemély által benyújtott fémjelzési kérelem
532. Juh- és kecske szállítás bejelentése, bejelentés módosítása
533. Külföldről beérkezett juh- és kecske egyedek bejelentése
534. Juh- és kecske egyedek jelölésének bejelentése
535. Juh- és kecske kiesés bejelentése
536. Juh-és kecske jelölőeszköz megrendelése, megrendelés módosítása
537. Sertés jelölőeszköz megrendelése, megrendelés módosítása
538. Sertés nyomtatvány igénylés
539. Sertés szállítás bejelentése, bejelentés módosítása
540. Sertés import bejelentése, és bejelentés módosítása
541. Tenyészsertés füljelző- és segédeszköz megrendelése, megrendelés módosítása
542. Tenyészsertés egyed bejelentése
543. Tenyészsertés fialás bejelentése
544. Tenyészsertés kiesés bejelentése
545. Szarvasmarha füljelző megrendelése, megrendelés módosítása
546. Szarvasmarha egyed bejelentése, bejelentés módosítása
547. Szarvasmarha bekerülés bejelentése, bejelentés módosítása
548. Szarvasmarha kikerülés bejelentése, bejelentés módosítása
549. Szarvasmarha útlevél igénylése
550. Szarvasmarha lezárt tartózkodásának bejelentése
551. Baromfi és keltetőtojás import bejelentése, bejelentés módosítása
552. Baromfi és keltetőtojás szállítás bejelentése, bejelentés módosítása
553. Baromfi keltetés bejelentése, bejelentés módosítása
554. A Baromfi Termék Tanács részére az Országos Adatbázisban történő adathozzáférésről szóló rendelkezés benyújtása, rendelkezés törlése
555. Baromfi törzsállomány termelésbe állításáról szóló bejelentés
556. Bejelentés növényegészségügyi vizsgálathoz, ellenőrzéshez
557. Zárlati károsító előfordulásának felszámolását, terjedésének megakadályozását szolgáló intézkedés kapcsán kártalanítás iránti kérelem
558. Növényegészségügyi importvizsgálat iránti kérelem
559. Hőkezelés és fa-csomagolóanyag gyártási tevékenység végzése iránti kérelem
560. Határkirendeltségtől eltérő helyen történő növényegészségügyi ellenőrzés iránti kérelem
561. Zöldségek és gyümölcsök export minőségellenőrzése iránti kérelem
562. Zöldség-gyümölcs forgalmazók regisztrációja iránti kérelem
563. Talajjavítás engedélyezése iránti kérelem
564. Mezőgazdasági célú tereprendezés engedélyezése iránti kérelem
565. Talajvédelmi műszaki beavatkozások, létesítmények megvalósításának engedélyezése iránti kérelem
566. Szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése iránti kérelem
567. Saját jogú nyugellátás vagy korhatár előtti ellátás iránti kérelem a külföldön élő, vagy tartózkodó személyek részére
568. Hozzátartozói ellátás iránti kérelem a külföldön élő, vagy tartózkodó személyek részére
569. Baleseti hozzátartozói ellátás iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére
570. Baleseti járadék megállapítása és annak feléledése megállapítása iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére
571. Társadalombiztosítási öregségi nyugdíjhoz meghatározott szolgálati idő elérése érdekében megállapodás kötése iránti kérelem a Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személyek esetében
572. Tudományos, sport, művészeti vagy más, a nemzet számára kiemelkedően hasznos munkásságért elismeréseként saját vagy hozzátartozói jogon járó pótlék megállapítása iránti kérelem
573. Özvegyi, árvasági, szülői nyugdíjsegély megállapítása iránti kérelem
574. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett gyermekotthon (lakásotthon) szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
575. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett gyermekotthon (lakásotthon) szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
576. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett gyermekotthon (lakásotthon) szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
577. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett nevelőszülői hálózat szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
578. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett nevelőszülői hálózat szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
579. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett nevelőszülői hálózat szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
580. A területi gyermekvédelmi szakszolgálat szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
581. A területi gyermekvédelmi szakszolgálat szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
582. Az utógondozói ellátás keretében működtetett utógondozó otthon (lakásotthon) szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
583. Az utógondozói ellátás keretében működtetett utógondozó otthon (lakásotthon) szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
584. Az utógondozói ellátás keretében működtetett utógondozó otthon (lakásotthon) szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
585. A területi gyermekvédelmi szakszolgálat szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
586. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett bölcsőde, hetes bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
587. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett bölcsőde, hetes bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
588. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett bölcsőde, hetes bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
589. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett önálló családi napközi és a hálózatban működtetett családi napközi szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
590. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett önálló családi napközi és a hálózatban működtetett családi napközi szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
591. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett önálló családi napközi és a hálózatban működtetett családi napközi szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
592. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett családi gyermekfelügyelet szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
593. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett családi gyermekfelügyelet szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
594. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett családi gyermekfelügyelet szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
595. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett házi gyermekfelügyelet szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
596. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett házi gyermekfelügyelet szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
597. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett házi gyermekfelügyelet szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
598. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett alternatív napközbeni ellátás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
599. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett alternatív napközbeni ellátás szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
600. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett alternatív napközbeni ellátás szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
601. A gyermekek átmeneti gondozása szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
602. A gyermekek átmeneti gondozása szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
603. A gyermekek átmeneti gondozása szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
604. Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén személyi térítési díj iránti követelés biztosítása céljából jelzálogjog bejegyzése iránti kérelem
605. Szociális alapszolgáltatások szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
606. Szociális alapszolgáltatások szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
607. Szociális alapszolgáltatások szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
608. Szociális bentlakásos intézmények szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
609. Szociális bentlakásos intézmények szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak
módosítása iránti kérelem
610. Szociális bentlakásos intézmények szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
611. Időszakos férőhely szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése, nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása, törlése iránti kérelem
612. Támogatott lakhatás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
613. Támogatott lakhatás szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
614. Támogatott lakhatás szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
615. Az utógondozói ellátás keretében működtetett külső férőhely szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
616. Az utógondozói ellátás keretében működtetett külső férőhely szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
617. Az utógondozói ellátás keretében működtetett külső férőhely szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
618. Egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos adatváltozás bejelentése és nyilvántartásba vétele
619. Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének bejelentése és nyilvántartásba vétele
620. Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele
1. Ügyfélkapu-regisztráció
2. Egyedi hatósági ügyek intézéséhez internetes kapcsolati lehetőség és informatikai segítség nyújtása
3. Tájékoztatás nyújtása az egyéni vállalkozást alapítani kívánó természetes személyeknek és az egyéni vállalkozóknak az egyéni vállalkozás működési szabályairól, képesítéshez kötött gazdasági tevékenység esetén a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményekről, bejelentéshez vagy hatósági engedélyhez kötött gazdasági tevékenység esetén - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - a szükséges bejelentésekről, hatósági engedélyekről és az engedélyező, továbbá bejelentést fogadó hatóságok elérhetőségéről, informatikai segítség nyújtása, továbbá egyéni vállalkozói tevékenység elektronikus bejelentéséhez, az adatváltozások elektronikus bejelentéséhez, az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének, szünetelés utáni folytatásának, valamint megszűnésének elektronikus bejelentéséhez
4. Elektronikus gyűjtőtárhely és feltöltő tárhely létesítése az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerben, felvilágosítás és segítségnyújtás az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer kapcsán az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan
5. Internethasználat és hozzáférés biztosítása az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ, valamint Országos Építésügyi Nyilvántartás adataihoz és elektronikus alkalmazásainak használatához, elektronikus ügyintézés indításához
6. Az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásra jogosultakról vezetett nyilvántartásában való szereplés - az egészségbiztosító elektronikus szolgáltatásának igénybevételével való - ellenőrzése
7. A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos elektori gyűlés megtartása és lebonyolítása
8. A kormányablak betekintési lehetőséget biztosít az Országos Cégnyilvántartási és
Céginformációs Rendszer cégadatbázisába
9. Ügyfélkapu-regisztráció birtokában az ingatlan-nyilvántartásból nem hiteles és elektronikusan hitelesített tulajdoni lap másolat lekérdezésének biztosítása
10. Cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásról tájékoztatás
11. Egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer kártyafelhasználói regisztráció
12. Ügyintézési rendelkezés tétele
13. Megtett ügyintézési rendelkezésről szóló igazolás kiadásának kérése
14. Ügyfélkapu-regisztráció birtokában internethasználat biztosítása a személyiadat- és lakcímnyilvántartás tekintetében adatszolgáltatások alanyára vonatkozó tájékoztatás iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtásához
15. Internethasználat és elérés biztosítása a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartásához
16. Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás, illetve részleges kódú telefonos azonosítás (RKTA) birtokában a hatósági erkölcsi bizonyítvány elektronikus úton történő benyújtásának biztosítása
1. Az egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése
2. Vezetési jogosultság szüneteltetése
3. Vezetői engedély visszavonása és vezetési jogosultság szüneteltetése
4. Külföldi vezetői engedély bevonása és vezetési jogosultság szüneteltetése
5. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés bevonásával
6. Jármű forgalomból történő átmeneti kivonása
7. Külföldi hatósági engedély és jelzés bevonása
8. Személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása, költözéssel nem járó lakcímváltozás (helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jellege vagy területszervezési eljárásban hozott döntés) esetén
9. Lakcím, értesítési cím érvénytelenségének megállapítása
10. Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgár külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vétele, és új hatósági igazolvány kiállítása
11. A mozgásukban korlátozott személyek parkolási igazolványának visszavonása
12. Állampolgársági eskü letételét követően az okmányok átadása, megsemmisítése a jogszabályban meghatározott esetekben
13. Az elhunyt személyek okmányaival kapcsolatos intézkedések megtétele

Okmányirodai ügyintézés

06 47 795 240